Årsstämma 2019

Årsstämmoprotokoll, fullständig kallelse samt bilagor:

application/pdf iconÅrsstämmoprotokoll 2019

application/pdf iconVD Ulf Hedlundhs anförande vid årsstämman

application/pdf iconFullständig kallelse till årsstämman 2019

application/pdf iconFullmakt till årsstämman 2019

application/pdf iconSvolders årsredovisning 2018/2019

application/pdf iconValberedningens fullständiga förslag till årsstämman 2019

application/pdf iconStyrelsens underlag för frågan om prövning huruvida bolaget ska träda i frivillig likvidation

application/pdf iconStyrelsens förslag till fastställande av riktlinjer av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

application/pdf iconUtvärdering av ersättning till ledande befattningshavare 2019

application/pdf iconRevisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen 2019

application/pdf iconStyrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

application/pdf iconStyrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen