Årsstämma 2017

Kommuniké, fullständig kallelse samt bilagor:

application/pdf iconÅrsstämmoprotokoll 2017

application/pdf iconKommuniké från Svoldersårsstämma 2017

application/pdf iconKallelse till årsstämman 2017

application/pdf iconFullmakt till årsstämman 2017

application/pdf iconSvolders årsredovisning 2016/2017

application/pdf iconValberedningens fullständiga förslag årsstämman 2017

application/pdf iconStyrelsens underlag för frågan om prövning huruvida bolaget ska träda i frivillig likvidation

application/pdf iconStyrelsens förslag till fastställande av riktlinjer av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

application/pdf iconUtvärdering av ersättning till ledande befattningshavare 2017

application/pdf iconStyrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (split) 2017

application/pdf iconRevisorns yttrande enligt 8 kap § 54 aktiebolagslagen 2017