Årsstämma 2014

Kommuniké från årstämman, Fullständig kallelse, fullmakt samt bilagor:

application/pdf iconÅrsstämmoprotokoll 2014
application/pdf iconKommuniké från Svolders årsstämma 2014
application/pdf iconKallelse till årsstämman 2014
application/pdf icon
Fullmakt årsstämman 2014
application/pdf iconInbjudan seminarium 2014
application/pdf iconSvolders årsredovisning 2013/2014
application/pdf iconRevisionsberättelse 2014
application/pdf iconValberedningens fullständiga förslag till Svolders årsstämman 2014
application/pdf iconStyrelsens underlag for frågan om prövning huruvida bolaget ska träda i frivillig likvidation
application/pdf iconStyrelsens förslag till fastställande av riktlinjer av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
application/pdf iconUtvärdering ersättning till ledande befattningshavare 2014
application/pdf iconRevisors yttrande enligt 8 kap § 54 aktiebolagslagen 2014
application/pdf iconStyrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
application/pdf iconStyrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
application/pdf iconStyrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen
application/pdf iconVDs presentation på årsstämman 2014
Videopresentation från VD:s anförande vid årsstämman.