Årsstämma 2013

 

Kommuniké från årsstämman, fullständig kallelse, fullmakt samt bilagor:

application/pdf iconÅrsstämmoprotokoll 2013

application/pdf iconKommuniké från Svolders årsstämma 2013

application/pdf iconKallelse till årsstamman 2013

application/pdf iconFullmakt till årsstämman 2013

application/pdf iconSvolders årsredovisning 2012/2013

application/pdf iconRevisionsberättelse 2012/2013

application/pdf iconValberedningens fullständiga förslag till årsstamman 2013

application/pdf iconStyrelsens förslag till fastställande av riktlinjer av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

application/pdf iconUtvärdering av ersättning till ledande befattningshavare

application/pdf iconRevisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen

application/pdf iconStyrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

application/pdf iconStyrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

application/pdf iconStyrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen

application/pdf iconVDs presentation på årsstamman 2013