Årsstämma 2012

 

Kommuniké från årsstämman, fullständig kallelse, fullmakt samt bilagor:

 

application/pdf iconÅrsstämmoprotokoll 2012

application/pdf iconKommuniké från årsstämman 2012

application/pdf iconKallelse till årsstämma 2012

application/pdf iconFullmakt till årsstämman 2012

application/pdf iconSvolders årsredovisning 2011/2012

application/pdf iconRevisionsberättelse 2011/2012

application/pdf iconValberedningens fullständiga förslag till årsstämman 2012

application/pdf iconStyrelsens förslag till Fastställande av riktlinjer av ersättnings- och andra anställningsvillkor ledande befattningshavare

application/pdf iconUtvärdering av ersättning till ledande befattningshavare

application/pdf iconRevisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen

application/pdf iconBakgrundsinformation till styrelsens ställningstagande kring framtida utdelningspolicy

application/pdf iconVDs presentation vid årsstämman 2012