Aktieägare

Antalet aktieägare i Svolder uppgick enligt Euroclear till 15 834 per den 31 december 2017. Nedanstående tabell är per samma datum.

 

 

Större ägare 2017-12-31 enligt Euroclear Kapital % Röster %
Investment AB Öresund 15,2 10,6
Rolf Lundström/Provobis Invest AB 11,6 29,5
Avanza Pension Försäkring AB 3,3 2,4
Spiltan Fonder 2,8 2,0
Fjärde AP-fonden 2,5 1,8
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1,6 1,1