Aktieägare

Antalet aktieägare i Svolder uppgick enligt Euroclear till 13 120 per den 31 mars 2017. Nedanstående tabell är per samma datum.

 

 

Större ägare 2017-03-31 enligt Euroclear Kapital % Röster %
Investment AB Öresund 16,8 11,7
Rolf Lundström/Provobis Invest AB 11,6 29,5
Avanza Pension Försäkring AB 3,2 2,3
Fjärde AP-fonden 2,8 2,0
Spiltan Fonder 1,9 1,3
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1,4 1,0