Aktieägare

Antalet aktieägare i Svolder uppgick enligt Euroclear till 11 509 per den 31 december 2016. Nedanstående tabell är per samma datum.

 

 

Större ägare 2016-12-31 enligt Euroclear Kapital % Röster %
Investment AB Öresund 19,0 13,2
Rolf Lundström/Provobis Invest AB 11,6 29,5
Avanza Pension Försäkring AB 2,9 2,1
Fjärde AP-fonden 2,8 2,0
Spiltan Fonder 1,4 1,0
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1,3 1,0