Aktieägare

Antalet aktieägare i Svolder uppgick enligt Euroclear till 16 203 per den 29 juni 2018. Nedanstående tabell är per samma datum.

 

 

Större ägare 2018-06-29 enligt Euroclear Kapital % Röster %
Investment AB Öresund* 15,8 11,0
Rolf Lundström/Provobis Invest AB 11,6 29,5
Avanza Pension Försäkring AB 3,2 2,4
Spiltan Fonder 3,1 2,1
Fjärde AP-fonden 1,9 1,3
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1,6 1,2

*Enligt Investment AB Öresunds delårsrapport per den 30 juni 2018.

Svolders fyra medarbetare ägde per 2018-07-05 direkt och indirekt 280 104 B-aktier, motsvarande 1,1 procent av kapitalet och 0,8 procent av rösterna.