Aktieägare

Antalet aktieägare i Svolder uppgick enligt Euroclear till 18 980 per den 29 mars 2019. Nedanstående tabell är per samma datum.

 

 

Större ägare 2019-03-29 enligt Euroclear Kapital % Röster %
Investment AB Öresund 18,0 12,5
Rolf Lundström/Provobis Invest AB 11,6 29,5
Avanza Pension Försäkring AB 3,2 2,3
Spiltan Fonder AB 3,1 2,1
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1,7 1,3

Svolders fem medarbetare ägde per 2019-03-29 direkt och indirekt 287 518 B-aktier samt 410 A-aktier, motsvarande 1,1 procent av kapitalet och 0,8 procent av rösterna.