Aktieägare

Antalet aktieägare i Svolder uppgick enligt Euroclear till 14 887 per den 30 september 2017. Nedanstående tabell är per samma datum.

 

 

Större ägare 2017-09-30 enligt Euroclear Kapital % Röster %
Investment AB Öresund 15,9 11,1
Rolf Lundström/Provobis Invest AB 11,6 29,5
Avanza Pension Försäkring AB 3,2 2,3
Fjärde AP-fonden 2,7 1,8
Spiltan Fonder 2,6 1,8
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1,5 1,1