Aktieägare

Antalet aktieägare i Svolder uppgick enligt Euroclear till 16 292 per den 31 mars 2018. Nedanstående tabell är per samma datum.

 

 

Större ägare 2018-03-31 enligt Euroclear Kapital % Röster %
Investment AB Öresund 15,6 10,9
Rolf Lundström/Provobis Invest AB 11,6 29,5
Avanza Pension Försäkring AB 3,3 2,4
Spiltan Fonder 3,1 2,1
Fjärde AP-fonden 2,0 1,4
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1,6 1,2

 

Svolders fyra medarbetare ägde per 2018-03-31 direkt och indirekt 271 031 B-aktier, motsvarande 1,1 procent av kapitalet och 0,7 procent av rösterna.