Aktieägare

Antalet aktieägare i Svolder uppgick enligt Euroclear till 17 636 per den 28 december 2018. Nedanstående tabell är per samma datum.

 

 

Större ägare 2018-12-28 enligt Euroclear Kapital % Röster %
Investment AB Öresund 18,0 12,5
Rolf Lundström/Provobis Invest AB 11,6 29,5
Spiltan Fonder AB 3,1 2,1
Avanza Pension Försäkring AB 3,1 2,2
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1,6 1,2

Svolders fem medarbetare ägde per 2018-12-28 direkt och indirekt 286 518 B-aktier samt 410 A-aktier, motsvarande 1,1 procent av kapitalet och 0,8 procent av rösterna.