Aktieägare

Antalet aktieägare i Svolder uppgick enligt Euroclear till 13 849 per den 30 juni 2017. Nedanstående tabell är per samma datum.

 

 

Större ägare 2017-06-30 enligt Euroclear Kapital % Röster %
Investment AB Öresund 16,0 11,1
Rolf Lundström/Provobis Invest AB 11,6 29,5
Avanza Pension Försäkring AB 3,2 2,3
Fjärde AP-fonden 2,8 2,0
Spiltan Fonder 2,4 1,7
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1,4 1,1