Svolders substansvärde ökade under 2016 med 39 procent. Substansvärde 2016-12-30: 184 SEK/aktie.

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK/aktie under de fyra sista handelsdagarna i december 2016.

Under kalenderåret 2016 ökade Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning om 2,75 SEK/aktie, med 39 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX steg under motsvarande tidsperiod med 12 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 192,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 4 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 243,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 32 procent i förhållande till substansvärdet.)

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 70
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 70
Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF