Svolders substansvärde 2008-11-14

Svolders substansvärde minskade med 3 kronor per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 14 november var 49 kr per aktie.

Detta var 3 kronor lägre jämfört med föregående fredag.Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 32 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 46 procent.Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 45,80 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 7 procent.

PDF