Svolders substansvärde 2008-09-19

Svolders substansvärde minskade med 4 kronor per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 19 september var 65 kr per aktie.

Detta var 4 kronor lägre jämfört med föregående fredag.Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 11 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 26 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 55,75 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 14 procent.PDF