Svolders substansvärde 2008-01-18

Svolders substansvärde minskade med 2 kr per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 18 januari var 65 kr per aktie.

Detta var 2 kronor lägre jämfört med föregående fredag.Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 11 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 13 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 51,00 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 22 procent.