Svolder flaggningsmeddelande, förvärvat aktier i Wilkenson Handskmakar’n AB

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag förvärvat 70 000 aktier i Wilkenson Handskmakar’n AB
(“Handskmakar’n”), vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 431 200
aktier, motsvarande 17,3 % av aktiekapitalet och rösterna i Handskmakar’n.

Ett aktiebud lämnades den 4 oktober 1999 till Handskmakarn’s aktieägare från
Wedins Norden AB (“Wedins”). Genomförs detta erbjudande kommer Svolders
ägarandel av den nya Wedins-koncernen att motsvara 5,7% av aktiekapitalet och
2,6% av röstetalet.

Stockholm den 6 oktober 1999
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/10/06/19991006BIT00420/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/10/06/19991006BIT00420/bit0002.pdf


PDF PDF