Svolder AB har sålt 68 100 aktier i PartnerTech AB

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har sålt 68 100 aktier i PartnerTech AB, vilket innebär att
Svolders innehav nu utgörs av 310 100 aktier, motsvarande 4,1 % av
aktiekapitalet och röster i PartnerTech AB.

Stockholm den 7 mars 2000
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/03/07/20000307BIT00270/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/03/07/20000307BIT00270/bit0002.pdf


PDF PDF