Preliminärt substansvärde 45 kr vid verksamhetsårets utgång

Preliminärt substansvärde 45 kr vid verksamhetsårets utgång

Vid utgången av verksamhetsåret 2003/2004 (1 september 2003 – 31 augusti
2004) uppgick Svolders substansvärde preliminärt till 45 kr per aktie.
Under verksamhetsåret steg därmed substansvärdet med 14 procent,
justerat för lämnad utdelning. Småbolagsindex CSX har under motsvarande
tidsperiod stigit 16 procent. Senaste betalkurs på bokslutsdagen för
Svolders B-aktie var 44,40 kr, vilket motsvarar en kursuppgång med 21
procent under tolvmånadersperioden inklusive lämnad utdelning. Vid
utgången av verksamhetsåret var substansvärderabatten drygt 1 procent.

Definitiv bokslutskommuniké publiceras torsdagen den 23 september. Nästa
offentliggörande av Svolders substansvärde sker i vanlig ordning
måndagen den 13 september i anslutning till börsens öppnande.

Frågor med anledning av detta meddelande kan ställas till
Ulf Hedlundh, verkställande direktör, telefon 08-440 37 73.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i börsnoterade aktier i
svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på
Stockholmsbörsens O-lista. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis
och finns tillgängligt på bolagets hemsida. Ytterligare information om
verksamheten finns på bolagets hemsida (www.svolder.se).

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/03/20040903BIT00150/wkr0001.pdf


PDF