PETER NORMAN LÄMNAR SVOLDERS STYRELSE

Peter Norman har idag meddelat att han kommer att lämna styrelsen för Svolder AB (publ) mot bakgrund av att han nyligen utsetts till Finansmarknadsminister. 

-Vi tackar Peter för hans insatser i styrelsen, säger Svolders styrelseordförande Karin Kronstam i en kommentar. Det har varit en kort period, men Peter har genom sina kunskaper inom nationalekonomi och kapitalmarknad ändå hunnit tillföra mycket i Svolders styrelsearbete. Vi önskar honom lycka och framgång i hans nya arbete.

Stockholm den 8 oktober 2010

Svolder AB (publ)

 

Karin Kronstam, Styrelsens ordförande, 070-517 72 04
Ulf Hedlundh, Verkställande direktör, 08-440 37 73

 

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF