INFORMATIONSTILLFÄLLEN UNDER 2007

Delårsrapport II, 6 månader 2006/2007: 21 mars

Delårsrapport III, 9 månader 2006/2007: 20 juni

Bokslutskommuniké, 12 månader 2006/2007: 27 september

Årsstämma, 2006/2007: 21 november

Delårsrapport I, 3 mån 2007/2008: 18 december

Stockholm den 16 januari 2007SVOLDER AB (publ)


PDF