Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har igår utfärdat en köpoption som ger innehavaren rätt att senast
1999-05-10 köpa 2.140.000 st B-aktier i Gorthon Lines AB. Om denna otion
utnyttjas kommer Svolder AB därefter inte att äga några aktier i Gorthon
Lines.

Stockholm den 11 mars 1999

SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/03/11/19990823BIT00100/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/03/11/19990823BIT00100/bit0002.pdf


PDF PDF