Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag sålt 83.000 aktier i Klippan AB, vilket innebär att
Svolders innehav nu utgörs av 570.000 aktier, motsvarande 9,2% av
aktiekapitalet och rösterna i Klippan AB.

Härutöver har Svolder i december 1997 på marknadsmässiga villkor utfärdat en
köpoption till VD i Klippan. Skulle denna option utnyttjas, vilket tidigast
kan ske den 1 december 2000, reduceras Svolders ägarandel med ytterligare 0,5
procentenheter.

Stockholm den 22 april 1999

SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/04/22/19990823BIT00120/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/04/22/19990823BIT00120/bit0002.pdf


PDF PDF