Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag sålt 2000 aktier i Klippan AB, vilket innebär att
Svolders innehav nu utgörs av 309 000 aktier, motsvarande 4,98% av
aktiekapital och röster i bolaget.

Stockholm den 17 juli 2000

————————————————————
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/03/15/20010315BIT00720/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/03/15/20010315BIT00720/bit0001.pdf


PDF PDF