Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har den 5 april köpt 100 000 B-aktier i Beijer Alma AB
(publ), vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 250 000 B-
aktier, motsvarande 5,3 % av aktiekapitalet och 2,6 % av rösterna i
Beijer Alma.

Andelsberäkningen är gjord utifrån antalet aktier efter apportemission
(Elimag Industri AB) samt efter eventuell utspädning genom konvertibla
skuldebrev.

Stockholm den 6 april 2001
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/04/06/20010406BIT00210/bit0002.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/04/06/20010406BIT00210/bit0002.pdf


PDF PDF