Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har den 30 november köpt 38 200 aktier i Nolato AB (publ),
vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 962 000 aktier,
motsvarande 5,0 procent av aktiekapitalet och 2,6 procent av rösterna i
Nolato.

Stockholm den 3 december 2001
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/03/20011203BIT00160/bit0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/03/20011203BIT00160/bit0001.pdf


PDF PDF