Flaggningsmeddelande

Till
Stockholmsbörsen och Media

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har igår sålt 260 000 B-aktier i G&L Beijer AB (publ), vilket
innebär att Svolders innehav därefter utgörs av 200 000 B-aktier,
motsvarande 3,2 % av aktiekapitalet och 1,7 % av rösterna i G&L Beijer.

Stockholm den 28 maj 2002
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/28/20020528BIT00080/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/28/20020528BIT00080/wkr0002.pdf


PDF PDF