Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag sålt hela sitt innehav i BTS Group omfattande 451
400 B-aktier i bolaget. Det tidigare innehavet motsvarade 7,7 procent av
aktiekapitalet och 5,3 procent av rösterna i BTS Group.

Stockholm den 28 november 2002
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/28/20021128BIT00650/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/28/20021128BIT00650/wkr0002.pdf


PDF PDF