Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag sålt 16 215 B-aktier i Nolato AB (publ). Efter
försäljningen uppgår Svolders innehav i bolaget till 1 300 000 B-aktier
motsvarande 4,9 procent av aktiekapitalet och 2,5 procent av rösterna i
Nolato.

Stockholm den 8 oktober 2003
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/08/20031008BIT00510/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/08/20031008BIT00510/wkr0002.pdf


PDF PDF