Delårsrapport Svolder tre månader 1 september – 30 november 2000

Delårsrapport Svolder tre månader
1 september-30 november 2000

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i marknadsnoterade aktier
i svenska småbolag med börsvärden upp till ca 8,2 miljarder kronor.
Bolaget är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. Svolders substansvärde
offentliggörs veckovis.

¤ Substansvärdet sjönk 20,0%, justerat för utdelning, till 157,20 SEK per
aktie.
¤ Börskursen (B) steg 11,2%, justerat för utdelning, till 178 SEK.
¤ Jämförelseindex CSX sjönk under motsvarande tremånadersperiod 15,8%.
¤ Substansvärdet den 8/12 var 160 SEK per aktie och börskursen 178 SEK.
¤ Substansvärdepremien var på balansdagen drygt 13%.
¤ Periodens resultat (3 mån) var 18,6 (152,5) MSEK,
motsvarande 2,90 (23,80) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet
Positiva: JM och LjungbergGruppen
Negativa: Nolato, SwitchCore, TurnIT och Frontec

Större förändringar i aktieportföljen
Köpt: TurnIT, Utfors, Atle och NCC
Sålt: JM, IFS, Munksjö och NIBE

————————————————————
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/12/14/20001214BIT00980/bit0001.doc Hela rapporten
http://www.bit.se/bitonline/2000/12/14/20001214BIT00980/bit0002.pdf Hela rapporten


PDF PDF