Medarbetare

Svolder består av fyra anställda placerade i centrala Stockholm.

 

UH_2_2015

Ulf Hedlundh

Verkställande direktör

ulf.hedlundh@svolder.se

Född 1960.

Civilekonom. Anställd 1993.

Arbetat på finansmarknaden sedan 1983.

Tidigare analys- och förvaltningsansvarig inom Alfred Berg Fondkommission och Alfred Berg Kapitalförvaltning.

Aktieinnehav:
23 658 B-aktier.

Indirekt innehav via pensions-och/eller kapitalförsäkring:
93 346 B-aktier.

Ladda ner högupplöst bild

 

PE_1_2015

Pontus Ejderhamn

Ekonomichef

pontus.ejderhamn@svolder.se

Född 1967.

Gymnasieekonom. Anställd 1998.

Arbetat på finansmarknaden sedan 1998.

Styrelsens sekreterare sedan 2012.

Tidigare anställd på Inter Forward, Svecia Silkscreen Maskiner och Ericsson Radio Systems.

Aktieinnehav:
0 aktier.

Indirekt innehav via pensions-och/eller kapitalförsäkring:
83 150 B-aktier.

Ladda ner högupplöst bild

 

LN_1_2015

Charlotte Nyblin

Ekonomiassistent

charlotte.nyblin@svolder.se

Född 1965.

Anställd 2000.

Arbetat på finansmarknaden sedan 2000.

Tidigare arbetat med ekonomi på olika företag.

Aktieinnehav:
0 aktier.

Indirekt innehav via pensions-och/eller kapitalförsäkring:
3 781 B-aktier.

Ladda ner högupplöst bild

 

MM_1_2015

Magnus Molin

Analysansvarig/förvaltare

magnus.molin@svolder.se

Född 1961.

Civilekonom. Anställd 1994.

Arbetat på finansmarknaden sedan 1987.

Styrelsens sekreterare 1998-2012.

Tidigare arbetat som analytiker på Alfred Berg Kapitalförvaltning och Ratos.

Aktieinnehav:
0 aktier.

Indirekt innehav via pensions-och/eller kapitalförsäkring:
76 169 B-aktier samt 410 A-aktier.

Ladda ner högupplöst bild