Styrelse

Styrelsen i Svolder består av sex ledamöter, två kvinnor och fyra män, valda av årsstämman 2015 med en mandatperiod fram till slutet av nästa årsstämma.

 

FredrikCarlsson

Fredrik Carlsson

Styrelsens ordförande.

Göteborg, född 1970. Ekonom.

VD i Sönerna Carlsson Family Office.

Invald 2013.

Har tidigare arbetat som global analyschef för SEB Enskilda, aktiechef på Andra AP-Fonden samt dessförinnan i London på Bank of America Merrill Lynch och HSBC.

Övriga styrelseuppdrag:

Betsson AB, Novobis AB, Resurs Holding AB, Solid Försäkringar AB och Sten A Olsson pensionsstiftelse.

Aktieinnehav:
5 000 B-aktier

Ladda ner högupplöst bild


MatsAndersson

Mats Andersson

Styrelseledamot

Stockholm, född 1954. Civilekonom.

Invald 2010.

Tidigare VD för Fjärde AP-fonden (AP4), investeringsansvarig på Skandia Liv och portföljförvaltare på AP3 samt ledande befattningar på Deutsche Bank, S.G. Warburg samt Hägglöf & Ponsbach.

Övriga styrelseuppdrag:

Enter Asset Management, Global Challenges Foundation, Nationalmusei Vänner, PRI Pensionsgaranti samt Stiftelsen Streber Cup.

Aktieinnehav:
11 000 B-aktier

Ladda ner högupplöst bild


EvaCederbalk1

Eva Cederbalk

Styrelseledamot

Stockholm, född 1952. Civilekonom.

Invald 2015.

Har tidigare bland annat varit VD på SBAB Bank AB och Netgiro International AB samt haft ledande befattningar på If Skadeförsäkring, Dial Försäkring och inom SEB-koncernen.

Övriga styrelseuppdrag:

Arion Banki, Ikano Group S.A. samt National Bank of Greece Group.

Aktieinnehav:


VivekaEkberg

Viveka Ekberg

Styrelseledamot

Lidingö, född 1962. Civilekonom.

Invald 2014.

Har tidigare bland annat varit VD på PP Pension, Nordenchef på Morgan Stanley Investment Management, inom ledande befattningar på Brummer & Partners, chef för SEB Institutionell Förvaltning, aktieanalytiker på Alfred Berg Fondkommission samt finansanalytiker och journalist på Affärsvärlden.

Övriga styrelseuppdrag:

Apoteket AB:s Pensionsstiftelse, Areim AB, CAG Group AB, Centrum för rättvisa, Lindab International AB, Magnolia Bostad AB, Nordic Cross Asset Management, SPP Pension & Försäkring AB samt Stiftelsen Affärsvärlden.

Aktieinnehav:
Privat och via bolag: 22 000 B-aktier

Ladda ner högupplöst bild


RolfLundstrom

Rolf Lundström

Styrelseledamot

Mölndal, född 1936.

VD och styrelseledamot i Provobis Holding AB och Provobis Invest AB.

Invald 2004.

Grundare och tidigare huvudägare i börsnoterade Provobis Hotell & Restauranger AB.

Övriga styrelseuppdrag:

Provobis Holding AB, Provobis Invest AB, Novobis AB, StrategiQ Capital AB (ordf.), Göteborgs Auktionsverk AB,  KL Capital AB m fl.

Aktieinnehav:
Privat och via bolag: 437 900 A-aktier samt 1 050 000 B-aktier

Ladda ner högupplöst bild


JohanQviberg

Johan Qviberg

Styrelseledamot

Stockholm, född 1981. Ekonomexamen.

VD Quinary Investment AB.

Invald 2013.

Övriga styrelseuppdrag:

Wihlborgs Fastigheter AB, Freightseeker AB, Ework Group AB och Nattaro Labs AB.

Aktieinnehav:
 7 000 B-aktier

Ladda ner högupplöst bild


Beroendeförhållanden enligt Svensk kod för bolagsstyrning och NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter:
Styrelsens ledamöter är samtliga oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Av dessa ledamöter är Rolf Lundström beroende i förhållande till Svolders största aktieägare.


Styrelsens bolagsbesök på Serneke den 8 juni 2017:
Bolagsbesok-Serneke


Fredrik Carlsson och Rolf Lundström på Platzers årsstämma 2017:
ArsstammaPlaz


Styrelsens bolagsbesök på GARO den 30 januari 2017:
StyrelsenhosGARO


Styrelsens bolagsbesök på XANO den 3 februari 2016:
Bolagsbesok-Xano


Styrelsens bolagsbesök på Troax den 3 februari 2016:
Bolagsbesok-Troax


Styrelsens bolagsbesök på Platzer den 10 juni 2014:
Bolagsbesök-Platzer


Styrelsens bolagsbesök på Saab den 18 februari 2014:
Besök från Svolder