VD:s anförande vid årsstämman 2015

Videopresentation av VD Ulf Hedlundh:s anförande vid årsstämman den 18 november 2015, se nedan: