Totalavkastning

Ovanstående beräkningar tas fram i samarbete med utvärderingsföretaget Morningstar för att säkerställa samt kvalitetssäkra historiska beräkningar och jämförelser. I Morningstars beräkningar reinvesteras utdelningen vid utdelningstillfället i underliggande tillgångsslag.

Källa: Morningstar, Svolder och Infront.

I grafen ovan finns historik från Svolders start 1993-06-30. För startdatum avseende jämförelseindex och fondjämförelser, se nedan:

Carnegie Small Cap Return Index: 2001-12-28
SIX Return Index: 1994-10-21

Handelsbanken Svenska Småbolag: 1994-11-21
SEB Sverigefond Småbolag: 1987-09-13
Swedbank Robur Småbolagsfond: 1995-11-13

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i aktier kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det placerade kapitalet.