Nyckeltal per aktie

 

20/21 19/20 18/19 17/18 16/17
Substansvärdeförändring, SEK 33,50 6,20 -0,60 3,00 6,10
Utbetald utdelning, SEK 0,55 0,54 0,50 0,41 0,34
Summa substansvärdeförändring, SEK 34,00 6,70 -0,10 3,40 6,50
Kursutveckling (B-aktien), SEK 39,90 7,80 1,25 0,34 5,70
Utbetald utdelning, SEK 0,55 0,54 0,50 0,41 0,34
Totalavkastning, SEK 40,35 8,35 1,75 0,75 6,00
Resultat efter skatt, SEK 34,00 6,70 -0,10 3,40 6,50
Substansvärdeförändring, % 93,0 20,8 -2,1 10,8 28,8
Utbetald utdelning, % 1,6 1,8 1,6 1,5 1,7
Summa substansvärdeförändring, % 94,6 22,6 -0,4 12,3 30,5
Kursutveckling (B-aktien), % 113,1 28,5 4,8 1,3 28,3
Utbetald utdelning, % 1,5 1,9 1,9 1,6 1,7
Totalavkastning, % 114,6 30,4 6,7 2,9 30,0
Totalavkastning inkl reinvesterad utdelning
Svolderaktien (B),% 115,8 30,9 7,1 2,8 30,2
Substansvärdet, % 95,8 22,8 -0,1 12,5 30,9
Carnegie Small Cap Return Index (CSRX), % 51,6 21,7 9,7 17,2 8,3
SIX Return Index (SIX), % 46,7 16,9 2,8 14,3 12,1
Substansvärde, SEK 69,50 36,00 29,80 30,40 27,40
Aktiekurs (B-aktien), SEK 75,00 35,20 27,40 26,20 25,80
Substansvärderabatt (-)/premium (+), % 7,9 -2,2 -8,0 -14,0 -6,0
Utdelning, SEK 1) 0,63 0,55 0,54 0,50 0,41
Direktavkastning, % 0,8 1,6 2,0 1,9 1,6
Totalt antal A- och B-aktier, miljoner 2) 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4

Belopp per aktie är avrundade, förutom för aktiekurs och utdelning, till hela tiotal ören.

1) Avser respektive verksamhetsår. För 2020/2021 enligt styrelsens förslag.

2) Bolaget har inte några pågående program med finansiella instrument som medför någon utspädning av antal aktier.

Definitioner av nyckeltal redovisas i årsredovisningen 2020/2021 på sidan 90. Antalet aktier uppgår till 102 400 000. Historiskt antal aktier samt nyckeltal per aktie är justerade för aktiesplit 4:1  i januari 2022 samt 2:1 i december 2017.