Nyckeltal per aktie

19/20 18/19 17/18 16/17 15/16
Substansvärdeförändring, SEK 24,80 -2,50 11,80 24,60 27,60
Utbetald utdelning, SEK 2,15 2,00 1,63 1,38 1,25
Summa substansvärdeförändring, SEK 27,00 -0,50 13,50 26,00 28,90
Kursutveckling (B-aktien), SEK 31,20 5,00 1,35 22,75 28,75
Utbetald utdelning, SEK 2,15 2,00 1,63 1,38 1,25
Totalavkastning, SEK 33,35 7,00 3,00 24,10 30,00
Resultat efter skatt, SEK 27,00 -0,50 13,50 26,00 28,90
Substansvärdeförändring, % 20,8 -2,1 10,8 28,8 48,0
Utbetald utdelning, % 1,8 1,6 1,5 1,7 2,1
Summa substansvärdeförändring, % 22,6 -0,4 12,3 30,5 50,1
Kursutveckling (B-aktien), % 28,5 4,8 1,3 28,3 55,6
Utbetald utdelning, % 1,9 1,9 1,6 1,7 2,4
Totalavkastning, % 30,4 6,7 2,9 30,0 58,0
Totalavkastning inkl reinvesterad utdelning
Svolderaktien (B),% 30,9 7,1 2,8 30,2 58,9
Substansvärdet, % 22,8 -0,1 12,5 30,9 50,9
Carnegie Small Cap Return Index (CSRX), % 21,7 9,7 17,2 8,3 25,0
SIX Return Index (SIX), % 16,9 2,8 14,3 12,1 5,9
Substansvärde, SEK 144,00 119,20 121,70 109,80 85,30
Aktiekurs (B-aktien), SEK 140,80 109,60 104,60 103,25 80,50
Substansvärderabatt (-)/premium (+), % -2,2 -8,0 -14,0 -6,0 -5,6
Utdelning, SEK 1) 2,20 2,15 2,00 1,63 1,38
Direktavkastning, % 2,0 2,0 1,9 1,6 1,7
Totalt antal A- och B-aktier, miljoner 2) 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6

Belopp per aktie är avrundade, förutom för aktiekurs, till hela tiotal ören.

1) Avser respektive verksamhetsår. För 2019/2020 enligt styrelsens förslag.

2) Bolaget har inte några pågående program med finansiella instrument som medför någon utspädning av antal aktier.

Definitioner av nyckeltal redovisas i årsredovisningen 2090/2060 på sidan 90. Antalet aktier uppgår till 25 600 000. Historiskt antal aktier samt nyckeltal per aktie är justerade för aktiesplit 2:1 genomförd i december 2017.