Nyckeltal per aktie

 

20/21 19/20 18/19 17/18 16/17
Substansvärdeförändring, SEK 133,90 24,80 -2,50 11,80 24,60
Utbetald utdelning, SEK 2,20 2,15 2,00 1,63 1,38
Summa substansvärdeförändring, SEK 136,10 27,00 -0,50 13,50 26,00
Kursutveckling (B-aktien), SEK 159,20 31,20 5,00 1,35 22,75
Utbetald utdelning, SEK 2,20 2,15 2,00 1,63 1,38
Totalavkastning, SEK 161,40 33,35 7,00 3,00 24,10
Resultat efter skatt, SEK 136,10 27,00 -0,50 13,50 26,00
Substansvärdeförändring, % 93,0 20,8 -2,1 10,8 28,8
Utbetald utdelning, % 1,6 1,8 1,6 1,5 1,7
Summa substansvärdeförändring, % 94,6 22,6 -0,4 12,3 30,5
Kursutveckling (B-aktien), % 113,1 28,5 4,8 1,3 28,3
Utbetald utdelning, % 1,5 1,9 1,9 1,6 1,7
Totalavkastning, % 114,6 30,4 6,7 2,9 30,0
Totalavkastning inkl reinvesterad utdelning
Svolderaktien (B),% 115,8 30,9 7,1 2,8 30,2
Substansvärdet, % 95,8 22,8 -0,1 12,5 30,9
Carnegie Small Cap Return Index (CSRX), % 51,6 21,7 9,7 17,2 8,3
SIX Return Index (SIX), % 46,7 16,9 2,8 14,3 12,1
Substansvärde, SEK 277,90 144,00 119,20 121,70 109,80
Aktiekurs (B-aktien), SEK 300,00 140,80 109,60 104,60 103,25
Substansvärderabatt (-)/premium (+), % 7,9 -2,2 -8,0 -14,0 -6,0
Utdelning, SEK 1) 2,50 2,20 2,15 2,00 1,63
Direktavkastning, % 0,8 1,6 2,0 1,9 1,6
Totalt antal A- och B-aktier, miljoner 2) 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6

Belopp per aktie är avrundade, förutom för aktiekurs, till hela tiotal ören.

1) Avser respektive verksamhetsår. För 2020/2021 enligt styrelsens förslag.

2) Bolaget har inte några pågående program med finansiella instrument som medför någon utspädning av antal aktier.

Definitioner av nyckeltal redovisas i årsredovisningen 2020/2021 på sidan 90. Antalet aktier uppgår till 25 600 000. Historiskt antal aktier samt nyckeltal per aktie är justerade för aktiesplit 2:1 genomförd i december 2017.