Nyckeltal per aktie

18/19 17/18 16/17 15/16 14/15
Substansvärdeförändring, SEK -2,50 11,80 24,60 27,60 6,30
Utbetald utdelning, SEK 2,00 1,63 1,38 1,25 1,13
Summa substansvärdeförändring, SEK -0,50 13,50 26,00 28,90 7,40
Kursutveckling (B-aktien), SEK 5,00 1,35 22,75 28,75 5,38
Utbetald utdelning, SEK 2,00 1,63 1,38 1,25 1,13
Totalavkastning, SEK 7,00 2,97 24,13 30,00 6,50
Resultat efter skatt, SEK -0,50 13,50 26,00 28,90 7,40
Substansvärdeförändring, % -2,1 10,8 28,8 48,0 12,3
Utbetald utdelning, % 1,6 1,5 1,7 2,1 2,2
Summa substansvärdeförändring, % -0,4 12,3 30,5 50,1 14,5
Kursutveckling (B-aktien), % 4,8 1,3 28,3 55,6 11,6
Utbetald utdelning, % 1,9 1,6 1,7 2,4 2,4
Totalavkastning, % 6,7 2,9 30,0 58,0 14,0
Totalavkastning inkl reinvesterad utdelning
Svolderaktien (B),% 7,1 2,8 30,2 58,9 14,3
Substansvärdet, % -0,1 12,5 30,9 50,9 14,8
Carnegie Small Cap Return Index (CSRX), % 9,7 17,2 8,3 25,0 22,6
SIX Return Index (SIX), % 2,8 14,3 12,1 5,9 15,0
Substansvärde, SEK 119,20 121,70 109,80 85,30 57,60
Aktiekurs (B-aktien), SEK 109,60 104,60 103,25 80,50 51,75
Substansvärderabatt (-)/premium (+), % -8,0 -14,0 -6,0 -5,6 -10,2
Utdelning, SEK 1) 2,15 2,00 1,63 1,38 1,25
Direktavkastning, % 2,0 1,9 1,6 1,7 2,4
Totalt antal A- och B-aktier, miljoner 2) 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6

Belopp per aktie är avrundade, förutom för aktiekurs, till hela tiotal ören.

1) Avser respektive verksamhetsår. För 2018/2019 enligt styrelsens förslag.

2) Bolaget har inte några pågående program med finansiella instrument som medför någon utspädning av antal aktier.

Definitioner av nyckeltal redovisas i årsredovisningen 2018/2019 på sidan 84. Antalet aktier uppgår till 25 600 000. Historiskt antal aktier samt nyckeltal per aktie är justerade för aktiesplit 2:1 genomförd i december 2017.