Allmänt om aktien

Noteringsplats

Svolders A- och B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och ingår i segmentet medelstora bolag (Mid Cap) samt sektorn Finans. Svolderaktien noterades år 1993 på dåvarande Stockholmsbörsens O-lista.

Utdelningen per aktie är densamma för såväl A- som B-aktier. Aktieägare kan, efter ansökan hos Svolders styrelse, omvandla A-aktier till B-aktier (se: omstämpling av aktier).

 

Aktiefördelning

2022-06-30
Aktieslag Antal % av totala antalet aktier Antal röster % av totala rösterna
A 4 982 688 4,9 49 826 880 33,8
B 97 417 312 95,1 97 417 312 66,2
TOTALT 102 400 000 100,0 147 244 192 100,0

 

Aktieinformation

Aktiens namn Svolder A Svolder B
Kortnamn SVOL A SVOL B
ISIN-kod SE0017161441 SE0017161458
Handelspost 1 aktie 1 aktie
Röstvärde 10 röster per aktie 1 röst per aktie

 

Aktiekapitalets utveckling

Aktiekapital, MSEK Antal Aktier
1993-06-22 Bolagsbildning 32 3 200 000
1996-12-16 Fondemission 1:1 64 6 400 000
2001-01-18 Fondemission 1:1 128 12 800 000
2017-12-14 Aktiesplit 2:1 128 25 600 000
2022-01-14 Aktiesplit 4:1 128 102 400 000

 

Storleksklasser

2022-06-30
Innehav Antal aktieägare Antal aktier Andel (%)
1-500 44 208 5 570 708 5
501-1 000 5 545 4 059 925 4
1 001-5 000 6 814 15 396 054 15
5 001- 10 000 1 221 8 976 877 9
10 001- 1 183 68 396 436 67
Summa 58 971 102 400 000 100