Allmänt om aktien

Noteringsplats

Svolders A- och B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och ingår i segmentet medelstora bolag (Mid Cap) samt sektorn Finans. Svolderaktien noterades år 1993 på dåvarande Stockholmsbörsens O-lista.

Utdelningen per aktie är densamma för såväl A- som B-aktier. Aktieägare kan, efter ansökan hos Svolders styrelse, omvandla A-aktier till B-aktier (se: omstämpling av aktier).

 

Aktiefördelning

2022-12-30
Aktieslag Antal % av totala antalet aktier Antal röster % av totala rösterna
A 4 982 568 4,9 49 825 680 33,8
B 97 417 432 95,1 97 417 432 66,2
TOTALT 102 400 000 100,0 147 243 112 100,0

 

Aktieinformation

Aktiens namn Svolder A Svolder B
Kortnamn SVOL A SVOL B
ISIN-kod SE0017161441 SE0017161458
Handelspost 1 aktie 1 aktie
Röstvärde 10 röster per aktie 1 röst per aktie

 

Aktiekapitalets utveckling

Aktiekapital, MSEK Antal Aktier
1993-06-22 Bolagsbildning 32 3 200 000
1996-12-16 Fondemission 1:1 64 6 400 000
2001-01-18 Fondemission 1:1 128 12 800 000
2017-12-14 Aktiesplit 2:1 128 25 600 000
2022-01-14 Aktiesplit 4:1 128 102 400 000

 

Storleksklasser

2022-12-30
Innehav Antal aktieägare Antal aktier Andel (%)
1-500 44 614 5 628 155 5
501-1 000 5 597 4 100 109 4
1 001-5 000 6 897 15 570 583 15
5 001-10 000 1 197 8 800 110 9
10 001-15 000 355 4 345 801 4
15 001-20 000 284 4 815 571 5
20 001- 541 59 139 671 58
Summa 59 485 102 400 000 100