Allmänt om aktien

Noteringsplats

Svolders A- och B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och ingår i segmentet medelstora bolag (Mid Cap) samt sektorn Finans. Svolderaktien noterades år 1993 på dåvarande Stockholmsbörsens O-lista.

Utdelningen per aktie är densamma för såväl A- som B-aktier. Aktieägare kan, efter ansökan hos Svolders styrelse, omvandla A-aktier till B-aktier (se: omstämpling av aktier).

 

Aktiefördelning

2021-06-30
Aktieslag Antal % av totala antalet aktier Antal röster % av totala rösterna
A 1 245 672 4,9 12 456 720 33,8
B 24 354 328 95,1 24 354 328 66,2
TOTALT 25 600 000 100,0 36 811 048 100,0

 

Aktieinformation

Aktiens namn Svolder A Svolder B
Kortnamn SVOL A SVOL B
ISIN-kod SE0010663302 SE0010663310
Handelspost 1 aktie 1 aktie
Röstvärde 10 röster per aktie 1 röst per aktie

 

Aktiekapitalets utveckling

Aktiekapital, MSEK Antal Aktier
1993-06-22 Bolagsbildning 32 3 200 000
1996-12-16 Fondemission 1:1 64 6 400 000
2001-01-18 Fondemission 1:1 128 12 800 000
2017-12-14 Aktiesplit 2:1 128 25 600 000

 

Storleksklasser

2021-06-30
Innehav Antal aktieägare Antal aktier Andel (%)
1-500 42 713 3 345 421 13
501-1 000 2 450 1 893 391 7
1 001-5 000 2 308 5 102 930 20
5 001- 573 15 258 258 60
Summa 48 044 25 600 000 100