Slide 4

Svolder investerar huvudsakligen i börsnoterade svenska små och medelstora företag och har en koncentrerad portfölj.