Slide 2

Överordnat mål är att, med en fullt investerad aktieportfölj, långsiktigt skapa en positiv totalavkastning som väsentligen överstiger småbolagindex (CSRX).