VD:s kommentar

Bästa aktieägare,
För ett år sedan utsattes Ukraina, ett land i Europa och därmed Sveriges närområde, för en militär invasion av sitt grannland Ryssland.

Sedan dess har Ukrainas medborgare tvingats se omfattande delar av sitt land förstöras, människor dödas eller allvarligt skadas och familjer splittras. I det sammanhanget framstår aktiekurser och substansvärden som tämligen oväsentliga.

Marknadsekonomins styrka

Samtidigt är det just ekonomisk stabilitet som förmår att skapa trygghet i mänskliga katastrofer som denna. Tack vare västerländskt välstånd har möjligheter funnits att ge trygghet för mängder av flyende ukrainska medborgare. Välståndet har också lagt grunden för att kunna genomföra de många insatserna för att försvara landets demokrati och begynnande marknadsekonomi samt indirekt slå vakt om den fria världen.

Utan denna grund, inte minst skapad genom olika former av företagande, hade detta inte varit möjligt. Det är något att betänka, sätta det i ett nutidsperspektiv och fundera kring huruvida Sverige förmår att ifrågasätta och avveckla byråkrati och ineffektiv myndighetsutövning till förmån för framtidens företagande. Ett företagande som också måste få innefatta gruvbrytning, elproduktion, innovationer och försvarsindustri. Jag anser att det sedan drygt ett år tillbaka finns positiva tecken genom att de tillväxtbejakande politikerna och tjänstemännen har fått ökat spelrum.

Den framgångsrika självreglering som förespråkas och oftast råder i näringslivet ställer också krav på sunt agerande företag, ledare, ägare och branschorganisationer. Här bör anföras att näringslivets alla intressenter inte föregår med gott exempel. Inte minst finns problem hos de aktörer som säljer till och utmanar offentliga verksamheter, såsom assistans- och vårdbolag. Varningssignaler blinkar också rött i andra sektorer, varnar antikorruptionsaktörer. EU-kommissionen noterade exempelvis i somras att för Sveriges del är arbetet mot mutor i utländska bolag och tilltagande infiltrering av organiserad brottslighet ett orosmoln.

Kortsiktigt svagt, långsiktigt starkt

Den aktuella rapportperioden (1 december–28 februari) var för Svolder en svag tidsperiod ur ett relativt substansvärdeperspektiv. Substansvärdet var oförändrat, medan småbolagsmarknaden (CSRX) och den samlade svenska börsen (SIXRX) steg 7,7 respektive 6,3 procent. Inte bara när det kortsiktigt går dåligt är det viktigt att hänvisa till långsiktighet. Vi gör det alltid på dessa sidor genom att visa på tioårsstatistik. Den är fortfarande mycket god för Svolder.

Samtidigt är det ett kvartal med en del rapportbesvikelser, men också marknadsreaktioner som för mig förefaller förvånande. I det första fallet finns bland annat bolag som GARO, XANO och Nolato, där konjunktur och selektiva marknadsförhållanden varit besvärliga. I det senare fallet finns särskilt New Wave Group. Det är inte bara den svenska och norska skidåkareliten som noterar framgångar i Crafts idrottskläder, det gör även såväl kvalitetsmedvetna idrottsutövare som idrottsföreningar. Tillsammans med fortsatt återhämtning efter pandemin för produkter till företag och organisationer samt koncernens allt mer effektiva logistik, marknadsföring och inköp innebar att företagsgruppen visade ännu bättre lönsamhet och resultatutfall under 2022. Budskapet från företagsledningen är att den goda tillväxten på marknader utanför Sverige ska fortsätta, samtidigt som en lönsamhet åtminstone i nivå med koncernens uppsatta mål är realistiskt. Aktiemarknaden har emellertid gjort tummen ned för bokslutsrapporten och kraftigt sänkt börskursen. Jag tycker det är omotiverat och väljer att i stället fortsatt tro på Svolders och flera börsanalytikers analys. Frågan jag ställer mig är om aktien någonsin har varit billigare i förhållande till bolagets tillväxtmöjligheter, lönsamhet och finansiella styrka?

Snart dags att ta farväl

Åren går fort när man har roligt, brukar det heta. Detta blir också mitt sista VD-ord. Efter snart trettio år i denna befattning är det i slutet av april dags att lämna över det löpande ansvaret för Svolder till min efterträdare Tomas Risbecker. Det har varit mycket lärorikt att få möjligheten att genom de i huvudsak svenska portföljbolagen följa näringslivs- och samhällsutvecklingen. Ingenstans är innovationer och anpassningsförmåga till människors preferenser så stora som i näringslivet. Jag har sett det under många av de kriser som passerat under dessa trettio år och inte minst gällde det under pandemin.

Svolder har beprövade analys- och förvaltningsmodeller, kunniga medarbetare samt erfarna styrelseledamöter, vilka tillsammans byggt upp ett värdefullt nätverk bland de mindre svenska börsföretagen och dess olika intressenter. Vidare finns en imponerande stor ägarbas av såväl större ägare som en mängd aktieintresserade privatpersoner. Några har varit med under alla dessa år och ofta skickat värdefulla meddelanden, inte minst när det varit mer utmanande omvärldsbetingelser. Jag tänker inte avsluta med att skriva, som vissa politiker, om ”dukade bord” eller ”tomma lador”. Den bedömningen får Tomas göra och tillsammans med styrelsen och medarbetarna forma framtidens Svolder. Tack alla ni som gjort dessa år så givande för mig.

Er tillgivne.

Ulf Hedlundh

Verkställande direktör

(Ur Delårsrapport 2 2022/2023, publicerad den 10 mars 2023)