Historik

Några medarbetare på Alfred Berg Kapitalförvaltning gör våren 1993 en analys av de nordiska små bolagens värderingar i förhållande till de stora. Analysen påvisar stor potential för aktier i små och medelstora bolag i Sverige och Finland. Detta leder till idén att skapa ett börsnoterat investmentbolag med sådan placeringsinriktning. Investment AB Bure, Banco Fonder, AMF Pension och Alfred Berg bildar tillsammans med 1 700 privatpersoner Svolder AB (publ). Den 30 juni 1993 noteras bolaget på Stockholmsbörsens O-lista. På tre och en halv månad går projektet från idé till verklighet.

Verksamhetsår Värdeförändring Utdelning Bästa bidragsgivare
MSEK MSEK (MSEK)
2021/2022 -1 186 92 New Wave (217)
2020/2021 3 485 64 GARO (649)
2019/2020 690 56 GARO (247)
2018/2019 -13 55 GARO (161)
2017/2018 345 51 Nolato (131)
2016/2017 665 42 Troax (188)
2015/2016 739 35 Troax (103)
2014/2015 190 31 Unibet (63)
2013/2014 297 29 Nolato (78)
2012/2013 270 27 Nolato (73)
2011/2012 17 42 Nolato (34)
2010/2011 -7 42 Beijer Alma (33)
2009/2010 186 51 Beijer Alma (99)
2008/2009 -121 38 AarhusKarlshamn (12)
2007/2008 -166 51 Intrum Justitia (13)
2006/2007 298 102 Beijer Alma (62)
2005/2006 227 48 Beijer Electronics (39)
2004/2005 220 38 Axis (30)
2003/2004 68 31 Beijer Alma (41)
2002/2003 5 29 Nolato (19)
2001/2002 -195 29 Axfood (25)
2000/2001 -483 45 Lindab (31)
1999/2000 451 70 Frontec (81)
1998/1999 80 54 Information Highway (30)
1997/1998 76 54 JM Bygg (21)
1996/1997 353 54 Nolato (41)
1995/1996 48 35 Hasselfors (20)
1994/1995 59 32 Skåne Gripen (12)
1993/1994 157 24 Forsheda (21)

 

*Arbetsnamnet var ursprungligen Gungner, Odens träffsäkra spjut. Bolagets rådgivare hade dock slarvat i efterforskningarna och familjen Gungner var svårförhandlad. Svolder fick ersätta som bolagsnamn. Svolder är platsen för ett sjöslag år 1000 mellan nordiska kungar, varefter ett framgångsrikt nordiskt rike bildades.