Kalender

Verksamhetsåret 2020/2021

Delårsrapport I, 3 månader 2020/2021: 11 december 2020

Delårsrapport II, 6 månader 2020/2021: 11 mars 2021

Delårsrapport III, 9 månader 2020/2021: 11 juni 2021

Bokslutskommuniké, 12 månader 2020/2021: 16 september 2021

Årsredovisning 2020/2021: Början av november 2021

Årsstämma 2020/2021: 18 november 2021