Kalender

Verksamhetsåret 2022/2023

Delårsrapport I, 3 månader 2022/2023: 13 december 2022

Delårsrapport II, 6 månader 2022/2023: 10 mars 2023

Delårsrapport III, 9 månader 2022/2023: 14 juni 2023

Bokslutskommuniké, 12 månader 2022/2023: 15 september 2023

Årsredovisning 2022/2023: Inledningen av november 2023

Årsstämma 2022/2023: 16 november 2023