Kalender

Verksamhetsåret 2021/2022

Delårsrapport I, 3 månader 2021/2022: 10 december 2021

Delårsrapport II, 6 månader 2021/2022: 11 mars 2022

Delårsrapport III, 9 månader 2021/2022: 14 juni 2022

Bokslutskommuniké, 12 månader 2021/2022: 16 september 2022

Årsredovisning 2021/2022: Början av november 2022

Årsstämma 2021/2022: 17 november 2022