Femårsöversikt

 

20/21 19/20 18/19 17/18 16/17
Substansvärdeförändring, MSEK 3 429,1 635,1 -64,3 303,3 629,5
Utbetald utdelning, MSEK 56,3 55,0 51,2 41,6 35,2
Summa substansvärdeförändring, MSEK 3 485,4 690,1 -13,1 344,9 664,7
Börsvärdeutveckling, MSEK 1) 4 075,5 798,7 128,0 34,6 582,4
Utbetald utdelning, MSEK 56,3 55,0 51,2 41,6 35,2
Totalavkastning, MSEK 4 131,8 853,7 179,2 76,2 617,6
Resultat efter skatt, MSEK 3 485,4 690,1 -13,1 344,9 664,7
Utdelning, MSEK 2) 64,0 56,3 55,0 51,2 41,6
Utdelningsandel, % 0,9 1,5 1,8 1,6 1,5
Aktieportföljens direktavkastning, % 2,7 0,3 2,1 2,6 2,9
Vidareutdelningsandel, % 69 633 94 75 74
Portföljens omsättningshastighet, % 21 15 13 30 43
Förvaltningskostnader, MSEK 3) 27,9 20,1 24,4 23,8 24,6
Förvaltningskostnader, % 3) 0,5 0,6 0,8 0,8 1,0
Aktieportföljen, MSEK 6 676 3 452 2 877 2 768 2 682
Substansvärde, MSEK 7 115 3 686 3 051 3 115 2 812
Börsvärde (B-aktien), MSEK 1) 7 680 3 604 2 806 2 678 2 643
Likviditet (+)/belåning (-), % 6,3 6,5 6,0 11,5 4,6
Soliditet, % 100 100 100 100 100

 

1) Beräknas utifrån samtliga utestående aktier (inkl A), baserat på aktiekurser för Svolder B.

2) Avser respektive verksamhetsår. För 2020/2021 enligt styrelsens förslag.

3) Inklusive kostnader för rörlig ersättning.

Definitioner av nyckeltal redovisas i årsredovisningen 2020/2021 på sidan 90.