Femårsöversikt

 

21/22 20/21 19/20 18/19 17/18
Substansvärdeförändring, MSEK -1 250,0 3 429,1 635,1 -64,3 303,3
Utbetald utdelning, MSEK 64,0 56,3 55,0 51,2 41,6
Summa substansvärdeförändring, MSEK -1 186,0 3 485,4 690,1 -13,1 344,9
Börsvärdeutveckling, MSEK 1) -2 153,5 4 075,5 798,7 128,0 34,6
Utbetald utdelning, MSEK 64,0 56,3 55,0 51,2 41,6
Totalavkastning, MSEK -2 089,5 4 131,8 853,7 179,2 76,2
Resultat efter skatt, MSEK -1 186,0 3 485,4 690,1 -13,1 344,9
Utdelning, MSEK 2) 92,2 64,0 56,3 55,0 51,2
Utdelningsandel, % 1,6 0,9 1,5 1,8 1,6
Aktieportföljens direktavkastning, % 2,1 2,7 0,3 2,1 2,6
Vidareutdelningsandel, % 65 69 633 94 75
Portföljens omsättningshastighet, % 20 21 15 13 30
Förvaltningskostnader, MSEK 3) 32,0 27,9 20,1 24,4 23,8
Förvaltningskostnader, % 3) 0,5 0,5 0,6 0,8 0,8
Aktieportföljen, MSEK 5 146 6 676 3 452 2 877 2 768
Substansvärde, MSEK 5 865 7 115 3 686 3 051  3 115
Börsvärde (B-aktien), MSEK 1) 5 526 7 680 3 604 2 806 2 678
Likviditet (+)/belåning (-), % 12,5 6,3 6,5 6,0 11,5
Soliditet, % 100 100 100 100 100

 

1) Beräknas utifrån samtliga utestående aktier (inkl A), baserat på aktiekurser för Svolder B.

2) Avser respektive verksamhetsår. För 2021/2022 enligt styrelsens förslag.

3) Inklusive kostnader för rörlig ersättning.

Definitioner av nyckeltal redovisas i årsredovisningen 2021/2022 på sidan 90.