Femårsöversikt

19/20 18/19 17/18 16/17 15/16
Substansvärdeförändring, MSEK 635,1 -64,3 303,3 629,6 707,5
Utbetald utdelning, MSEK 55,0 51,2 41,6 35,2 32,0
Summa substansvärdeförändring, MSEK 690,1 -13,1 344,9 664,7 739,5
Börsvärdeutveckling, MSEK 1) 798,7 128,0 34,6 582,4 736,0
Utbetald utdelning, MSEK 55,0 51,2 41,6 35,2 32,0
Totalavkastning, MSEK 853,7 179,2 76,2 617,6 768,0
Resultat efter skatt, MSEK 690,1 -13,1 344,9 664,7 739,5
Utdelning, MSEK 2) 56,3 55,0 51,2 41,6 35,2
Utdelningsandel, % 1,5 1,8 1,6 1,5 1,6
Aktieportföljens direktavkastning, % 0,3 2,1 2,6 2,9 3,1
Vidareutdelningsandel, % 633 94 75 74 82
Portföljens omsättningshastighet, % 15 13 30 43 48
Förvaltningskostnader, MSEK 3) 20,1 24,4 23,8 24,6 23,0
Förvaltningskostnader, % 3) 0,6 0,8 0,8 1,0 1,3
Aktieportföljen, MSEK 3 452 2 877 2 768 2 682 1 942
Substansvärde, MSEK 3 686 3 051 3 115 2 812 2 183
Börsvärde (B-aktien), MSEK 1) 3 604 2 806 2 678 2 643 2 061
Likviditet (+)/belåning (-), % 6,5 6,0 11,5 4,6 11,4
Soliditet, % 100 100 100 100 100

 

1) Beräknas utifrån samtliga utestående aktier (inkl A), baserat på aktiekurser för Svolder B.

2) Avser respektive verksamhetsår. För 2019/2020 enligt styrelsens förslag.

3) Inklusive kostnader för rörlig ersättning.

Definitioner av nyckeltal redovisas i årsredovisningen 2019/2020 på sidan 90.