Årsstämma 2011

Årsstämman 2011 ägde rum tisdagen den 22 november kl. 16.00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

 

Kommuniké från årsstämman, fullständig kallelse, fullmakt samt bilagor:

 

application/pdf iconÅrsstämmoprotokoll 2011 exkl.bilaga 1 röstlängd

application/pdf iconKommuniké från årsstämman 2011

application/pdf iconKallelse till årsstämma 2011 med VD:s kommentar

application/pdf iconFullmakt till årsstämman 2011

application/pdf iconSvolders årsredovisning 2010/2011

application/pdf iconRevisionsberättelse 2010/2011

application/pdf iconRevisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen

application/pdf iconUtvärdering av ersättning till ledande befattningshavare

application/pdf iconValberedningens fullständiga förslag till punkterna 2 samt 10-14

application/pdf iconStyrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

application/pdf iconStyrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen

application/pdf iconStyrelsens förslag till riktlinjer avseende ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

application/pdf iconVDs presentation från årsstämman 2011