Årsstämma 2010

Årsstämman 2010 ägde rum onsdagen den 17 november klockan 16.00 på IVAs Konferenscenter i Stockholm, Grev Turegatan 16, Stockholm.

 

Kommuniké från årsstämman, fullständig kallelse, fullmakt samt bilagor:

 

application/pdf iconÅrsstämmoprotokoll 2010

application/pdf iconPresentation från årsstämman 2010-11-17

application/pdf iconKommuniké från årsstämman

application/pdf iconKallelse till årsstämma 2010 med VD:s kommentar

application/pdf iconFullmakt till årsstämman 2010

application/pdf iconSvolders årsredovisning 2009/2010

application/pdf iconRevisionsberättelse 2009/2010

application/pdf iconRevisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen

application/pdf iconStyrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen

application/pdf iconValberedningens fullständiga förslag till punkterna 2 samt 10-13

application/pdf iconStyrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

application/pdf iconStyrelsens förslag om ändring av bolagsordningen – ändringsmarkerad version

application/pdf iconStyrelsens förslag till riktlinjer avseende ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

application/pdf iconUtvärdering av ersättning till ledande befattningshavare