Årsstämma 2009

Årsstämman 2009 ägde rum torsdagen den 19 november klockan 16.00 på IVAs Konferenscenter i Stockholm, Grev Turegatan 16, Stockholm.

 

Kommuniké från årsstämman, fullständig kallelse, fullmakt samt bilagor:

 

application/pdf iconÅrsstämmoprotokoll 2009

application/pdf iconKommuniké från årsstämman

application/pdf iconKallelse till årsstämma 2009 med VD:s kommentar

application/pdf iconFullmakt till årsstämman 2009

application/pdf iconÅrsredovisning 2008/2009

application/pdf iconRevisionsberättelse 2008/2009

application/pdf iconRevisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen

application/pdf iconStyrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen

application/pdf iconValberedningens fullständiga förslag angående val av valberedning

application/pdf iconMotiverat yttrande beträffande Valberedningens förslag till styrelse

application/pdf iconStyrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

application/pdf iconStyrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

application/pdf iconStyrelsens förslag om ändring av bolagsordningen – ändringsmarkerad version

application/pdf iconStyrelsens förslag till riktlinjer avseende ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare