Aktieportföljen 2020-11-30

Aktie Aktiekurs Marknadsvärde Andel av substansvärde 
SEK MSEK %
GARO 587 722 17,7
Troax 167,60 509 12,5
Nordic Waterproofing 136,50 433 10,6
FM Mattsson Mora 152,00 293 7,2
XANO Industri 133,00 230 5,7
New Wave Group 50,30 221 5,4
Beijer Electronics Group 40,80 178 4,4
Elanders 82,80 171 4,2
Lime Technologies 305,00 168 4,1
Wästbygg Gruppen 103,20 161 4,0
Magnolia Bostad 60,40 127 3,1
Elos Medtech 101,50 126 3,1
Boule Diagnostics 52,00 126 3,1
Saab 224,80 112 2,8
Serneke Group 61,50 82 2,0
ITAB Shop Concept 12,64 74 1,8
Nolato 770,50 54 1,3
Platzer Fastigheter 103,60 52 1,3
Övriga (3) 53 1,3
Aktieportföljen 3 891 95,6
Nettofordran(+)/nettoskuld(-) 179 4,4
Totalt/substansvärde 4 071 100,0

 

 

Aktie Aktiekurs
SEK
GARO 587,00
Troax 167,60
Nordic Waterproofing 136,50
FM Mattsson Mora 152,00
XANO Industri 133,00
New Wave Group 50,30
Beijer Electronics Group 40,80
Elanders 82,80
Lime Technologies 305,00
Wästbygg Gruppen 103,20
Magnolia Bostad 60,40
Elos Medtech 101,50
Boule Diagnostics 52,00
Saab 224,80
Serneke Group 61,50
ITAB Shop Concept 12,64
Nolato 770,50
Platzer Fastigheter 103,60
Övriga (3)

 

 

Aktie Marknadsvärde
MSEK
GARO 722
Troax 509
Nordic Waterproofing 433
FM Mattsson Mora 293
XANO Industri 230
New Wave Group 221
Beijer Electronics Group 178
Elanders 171
Lime Technologies 168
Wästbygg Gruppen 161
Magnolia Bostad 127
Elos Medtech 126
Boule Diagnostics 126
Saab 112
Serneke Group 82
ITAB Shop Concept 74
Nolato 54
Platzer Fastigheter 52
Övriga (3) 53
Aktieportföljen 3 891
Nettofordran(+)/nettoskuld(-) 179
Totalt/substansvärde 4 071

 

Aktie Andel av substansvärde 
%
GARO 17,7
Troax 12,5
Nordic Waterproofing 10,6
FM Mattsson Mora 7,2
XANO Industri 5,7
New Wave Group 5,4
Beijer Electronics Group 4,4
Elanders 4,2
Lime Technologies 4,1
Wästbygg Gruppen 4,0
Magnolia Bostad 3,1
Elos Medtech 3,1
Boule Diagnostics 3,1
Saab 2,8
Serneke Group 2,0
ITAB Shop Concept 1,8
Nolato 1,3
Platzer Fastigheter 1,3
Övriga (3) 1,3
Aktieportföljen 95,6
Nettofordran(+)/nettoskuld(-) 4,4
Totalt/substansvärde 100,0

Aktieportföljen uppdateras efter offentliggjord delårsrapport. Större innehavsförändringar som förorsakar en flaggning anges under fliken pressreleaser