Aktieportföljen 2020-08-31

Aktie Aktiekurs Marknadsvärde Andel av substansvärde 
SEK MSEK %
GARO 438 646 17,5
Troax 168,00 510 13,8
Nordic Waterproofing 118,00 374 10,1
FM Mattsson Mora 120,00 231 6,3
New Wave Group 46,75 201 5,4
Beijer Electronics Group 41,95 183 5,0
Lime Technologies 325,00 179 4,8
XANO Industri 98,80 167 4,5
Boule Diagnostics 60,80 147 4,0
Elanders 69,90 139 3,8
Saab 260,00 130 3,5
Elos Medtech 89,60 112 3,0
Magnolia Bostad 52,40 110 3,0
ITAB Shop Concept 13,02 76 2,1
Platzer Fastigheter 76,70 69 1,9
Serneke Group 50,00 66 1,8
Nolato 843,00 59 1,6
Övriga (3) 53 1,4
Aktieportföljen 3 452 93,7
Nettofordran(+)/nettoskuld(-) 234 6,3
Totalt/substansvärde 3 686 100,0

 

 

Aktie Aktiekurs
SEK
GARO 438,00
Troax 168,00
Nordic Waterproofing 118,00
FM Mattsson Mora 120,00
New Wave Group 46,75
Beijer Electronics Group 41,95
Lime Technologies 325,00
XANO Industri 98,80
Boule Diagnostics 60,80
Elanders 69,90
Saab 260,00
Elos Medtech 89,60
Magnolia Bostad 52,40
ITAB Shop Concept 13,02
Platzer Fastigheter 76,70
Serneke Group 50,00
Nolato 843,00
Övriga (3)

 

 

Aktie Marknadsvärde
MSEK
GARO 646
Troax 510
Nordic Waterproofing 374
FM Mattsson Mora 231
New Wave Group 201
Beijer Electronics Group 183
Lime Technologies 179
XANO Industri 167
Boule Diagnostics 147
Elanders 139
Saab 130
Elos Medtech 112
Magnolia Bostad 110
ITAB Shop Concept 76
Platzer Fastigheter 69
Serneke Group 66
Nolato 59
Övriga (3) 53
Aktieportföljen 3 452
Nettofordran(+)/nettoskuld(-) 234
Totalt/substansvärde 3 686

 

Aktie Andel av substansvärde 
%
GARO 17,5
Troax 13,8
Nordic Waterproofing 10,1
FM Mattsson Mora 6,3
New Wave Group 5,4
Beijer Electronics Group 5,0
Lime Technologies 4,8
XANO Industri 4,5
Boule Diagnostics 4,0
Elanders 3,8
Saab 3,5
Elos Medtech 3,0
Magnolia Bostad 3,0
ITAB Shop Concept 2,1
Platzer Fastigheter 1,9
Serneke Group 1,8
Nolato 1,6
Övriga (3) 1,4
Aktieportföljen 93,7
Nettofordran(+)/nettoskuld(-) 6,3
Totalt/substansvärde 100,0

Aktieportföljen uppdateras efter offentliggjord delårsrapport. Större innehavsförändringar som förorsakar en flaggning anges under fliken pressreleaser