Aktieportföljen 2020-02-29

Aktie Aktiekurs Marknadsvärde Andel av substansvärde 
SEK MSEK %
GARO 297,00 438 13,5
Troax 122,40 370 11,4
Nordic Waterproofing 100,60 312 9,6
New Wave Group 52,50 221 6,8
Beijer Electronics Group 46,30 200 6,1
FM Mattsson Mora 90,00 171 5,3
Scandic Hotels 89,70 160 4,9
Boule Diagnostics 63,90 154 4,7
Elanders 78,60 152 4,7
Saab 261,10 131 4,0
Lime Technologies 188,40 126 3,9
Elos Medtech 97,00 120 3,7
XANO Industri 86,00 120 3,7
Platzer Fastigheter 100,00 101 3,1
Serneke Group 67,50 90 2,8
Magnolia Bostad 41,60 85 2,6
ITAB Shop Concept 12,94 76 2,3
Övriga (4) 56 1,7
Aktieportföljen 3 081 94,8
Nettoskuld(-)/nettofordran(+) 170 5,2
Totalt/substansvärde 3 251 100,0

 

 

Aktie Aktiekurs
SEK
GARO 297,00
Troax 122,40
Nordic Waterproofing 100,60
New Wave Group 52,50
Beijer Electronics Group 46,30
FM Mattsson Mora 90,00
Scandic Hotels 89,70
Boule Diagnostics 63,90
Elanders 78,60
Saab 261,10
Lime Technologies 188,40
Elos Medtech 97,00
XANO Industri 86,00
Platzer Fastigheter 100,00
Serneke Group 67,50
Magnolia Bostad 41,60
ITAB Shop Concept 12,94
Övriga (4)

 

 

Aktie Marknadsvärde
MSEK
GARO 438
Troax 370
Nordic Waterproofing 312
New Wave Group 221
Beijer Electronics Group 200
FM Mattsson Mora 171
Scandic Hotels 160
Boule Diagnostics 154
Elanders 152
Saab 131
Lime Technologies 126
Elos Medtech 120
XANO Industri 120
Platzer Fastigheter 101
Serneke Group 90
Magnolia Bostad 85
ITAB Shop Concept 76
Övriga (4) 56
Aktieportföljen 3 081
Nettoskuld(-)/nettofordran(+) 170
Totalt/substansvärde 3 251

 

Aktie Andel av substansvärde 
%
GARO 13,5
Troax 11,4
Nordic Waterproofing 9,6
New Wave Group 6,8
Beijer Electronics Group 6,1
FM Mattsson Mora 5,3
Scandic Hotels 4,9
Boule Diagnostics 4,7
Elanders 4,7
Saab 4,0
Lime Technologies 3,9
Elos Medtech 3,7
XANO Industri 3,7
Platzer Fastigheter 3,1
Serneke Group 2,8
Magnolia Bostad 2,6
ITAB Shop Concept 2,3
Övriga (4) 1,7
Aktieportföljen 94,8
Nettoskuld(-)/nettofordran(+) 5,2
Totalt/substansvärde 100,0

Aktieportföljen uppdateras efter offentliggjord delårsrapport. Större innehavsförändringar som förorsakar en flaggning anges under fliken pressreleaser