Aktieportföljen 2022-11-30

 

Aktie Aktiekurs Marknadsvärde Andel av substansvärde 
SEK MSEK %
New Wave Group 210,40 1 072 18,3
Troax Group 185,80 567 9,7
Beijer Electronics Group 112,00 492 8,4
GARO 114,50 478 8,2
Elanders 143,00 470 8,0
engcon 66,00 359 6,1
XANO Industri 100,00 341 5,8
FM Mattsson Group 49,75 311 5,3
MilDef Group 79,40 234 4,0
Profoto Holding 94,50 218 3,7
Viva Wine Group 45,72 191 3,3
Nolato 55,45 177 3,0
ITAB Shop Concept 10,40 128 2,2
Wästbygg Gruppen 45,00 128 2,2
Arla Plast 38,35 101 1,7
Lime Technologies 194,80 82 1,4
Boule Diagnostics 13,00 63 1,1
Nivika Fastigheter 39,50 47 0,8
Serneke Group 25,85 46 0,8
AGES Industri 38,60 23 0,4
Aktieportföljen 5 529 94,6
Nettofordran(+)/nettoskuld(-) 319 5,4
Totalt/substansvärde 5 847 100,0

 

 

Aktie Aktiekurs
SEK
New Wave Group 210,40
Troax Group 185,80
Beijer Electronics Group 112,00
GARO 114,50
Elanders 143,00
engcon 66,00
XANO Industri 100,00
FM Mattsson Group 49,75
MilDef Group 79,40
Profoto Holding 94,50
Viva Wine Group 45,72
Nolato 55,45
ITAB Shop Concept 10,40
Wästbygg Gruppen 45,00
Arla Plast 38,35
Lime Technologies 194,80
Boule Diagnostics 13,00
Nivika Fastigheter 39,50
Serneke Group 25,85
AGES Industri 38,60

 

 

Aktie Marknadsvärde
MSEK
New Wave Group 1 072
Troax Group 567
Beijer Electronics Group 492
GARO 478
Elanders 470
engcon 359
XANO Industri 341
FM Mattsson Group 311
Mildef Group 234
Profoto Holding 218
Viva Wine Group 191
Nolato 177
ITAB Shop Concept 128
Wästbygg Gruppen 128
Arla Plast 101
Lime Technologies 82
Boule Diagnostics 63
Nivika Fastigheter 47
Serneke Group 46
AGES Industri 23
Aktieportföljen 5 529
Nettofordran(+)/nettoskuld(-) 319
Totalt/substansvärde 5 847

 

Aktie Andel av substansvärde 
%
New Wave Group 18,3
Troax Group 9,7
Beijer Electronics Group 8,4
GARO 8,2
Elanders 8,0
engcon 6,1
XANO Industri 5,8
FM Mattsson Group 5,3
MilDef Group 4,0
Profoto Holding 3,7
Viva Wine Group 3,3
Nolato 3,0
ITAB Shop Concept 2,2
Wästbygg Gruppen 2,2
Arla Plast 1,7
Lime Technologies 1,4
Boule Diagnostics 1,1
Nivika Fastigheter 0,8
Serneke Group 0,8
AGES Industri 0,4
Aktieportföljen 94,6
Nettofordran(+)/nettoskuld(-) 5,4
Totalt/substansvärde 100,0

Aktieportföljen uppdateras efter offentliggjord delårsrapport. Större innehavsförändringar som förorsakar en flaggning anges under fliken pressreleaser