Aktieportföljen 2023-08-31

Aktieportföljen uppdateras efter offentliggjord delårsrapport. Större innehavsförändringar som förorsakar en flaggning anges under fliken pressreleaser

Aktie Aktiekurs Marknadsvärde Andel av substansvärde 
SEK MSEK %
New Wave Group 78,12 803 15,3
Ependion 130,00 571 10,9
Troax Group 175,80 465 8,9
engcon 80,55 405 7,7
XANO Industri 94,10 401 7,6
Elanders 105,00 377 7,2
FM Mattsson Group 51,00 316 6,0
GARO 52,00 286 5,4
MilDef Group 81,00 232 4,4
Profoto Holding 83,00 174 3,3
Arjo B 43,16 158 3,0
Nolato 46,94 150 2,9
Viva Wine Group 34,15 143 2,7
ITAB Shop Concept 9,26 122 2,3
Wästbygg Gruppen 34,10 122 2,3
Lime Technologies 252,00 107 2,0
Arla Plast 34,50 91 1,7
Nordic Waterproofing 154,20 71 1,3
Boule Diagnostics 9,80 42 0,8
Nivika Fastigheter 30,90 37 0,7
Aktieportföljen 5 074 96,7
Nettofordran(+)/nettoskuld(-) 174 3,3
Totalt/substansvärde 5 248 100,0

 

 

Aktie Aktiekurs
SEK
New Wave Group 78,12
Ependion 130,00
Troax Group 175,80
engcon 80,55
XANO Industri 94,10
Elanders 105,00
FM Mattsson Group 51,00
GARO 52,00
MilDef Group 81,00
Profoto Holding 83,00
Arjo B 43,16
Nolato 46,94
Viva Wine Group 34,15
ITAB Shop Concept 9,26
Wästbygg Gruppen 34,10
Lime Technologies 252,00
Arla Plast 34,50
Nordic Waterproofing 154,20
Boule Diagnostics 9,80
Nivika Fastigheter 30,90

 

 

Aktie Marknadsvärde
MSEK
New Wave Group 803
Epenion 571
Troax Group 465
engcon 405
XANO Industri 401
Elanders 377
FM Mattsson Group 316
GARO 286
Mildef Group 232
Profoto Holding 174
Arjo B 158
Nolato 150
Viva Wine Group 143
ITAB Shop Concept 122
Wästbygg Gruppen 122
Lime Technologies 107
Arla Plast 91
Nordic Waterproofing 71
Boule Diagnostics 42
Aktieportföljen 5 074
Nettofordran(+)/nettoskuld(-) 174
Totalt/substansvärde 5 248

 

 

Aktie Andel av substansvärde 
%
New Wave Group 15,3
Ependion 10,9
Troax Group 8,9
engcon 7,7
XANO Industri 7,6
Elanders 7,2
FM Mattsson Group 6,0
GARO 5,4
MilDef Group 4,4
Profoto Holding 3,3
Arjo B 3,0
Nolato 2,9
Viva Wine Group 2,7
ITAB Shop Concept 2,3
Wästbygg Gruppen 2,3
Lime Technologies 2,0
Arla Plast 1,7
Nordic Waterproofing 1,3
Boule Diagnostics 0,8
Nivika Fastigheter 0,7
Aktieportföljen 96,7
Nettofordran(+)/nettoskuld(-) 3,3
Totalt/substansvärde 100,0

Aktieportföljen uppdateras efter offentliggjord delårsrapport. Större innehavsförändringar som förorsakar en flaggning anges under fliken pressreleaser