Aktieportföljen 2022-08-31

 

Aktie Aktiekurs Marknadsvärde Andel av substansvärde 
SEK MSEK %
New Wave Group 171,90 884 15,1
Troax Group 173,20 473 8,1
GARO 116,10 469 8,0
Elanders 151,20 467 8,0
engcon 80,15 436 7,4
XANO Industri 119,00 406 6,9
FM Mattsson Group 63,70 394 6,7
Beijer Electronics Group 62,80 275 4,7
Viva Wine Group 50,00 209 3,6
MilDef Group 72,00 199 3,4
Profoto Holding 97,50 179 3,0
Wästbygg Gruppen 57,50 163 2,8
Lime Technologies 306,20 129 2,2
Arla Plast 41,85 110 1,9
ITAB Shop Concept 8,75 107 1,8
Serneke Group 40,40 84 1,4
Nivika Fastigheter 59,30 70 1,2
Boule Diagnostics 23,10 56 1,0
AGES Industri 60,60 35 0,6
Aktieportföljen 5 146 87,7
Nettofordran(+)/nettoskuld(-) 719 12,3
Totalt/substansvärde 5 865 100,0

 

 

Aktie Aktiekurs
SEK
New Wave Group 171,90
Troax Group 173,20
GARO 116,10
Elanders 151,20
engcon 80,15
XANO Industri 119,00
FM Mattsson Group 63,70
Beijer Electronics Group 62,80
Viva Wine Group 50,00
MilDef Group 72,00
Profoto Holding 97,50
Wästbygg Gruppen 57,50
Lime Technologies 306,20
Arla Plast 41,85
ITAB Shop Concept 8,75
Serneke Group 40,40
Nivika Fastigheter 59,30
Boule Diagnostics 23,10
AGES Industri 60,60

 

 

Aktie Marknadsvärde
MSEK
New Wave Group 884
Troax Group 473
GARO 469
Elanders 467
engcon 436
XANO Industri 406
FM Mattsson Group 394
Beijer Electronics Group 275
Viva Wine Group 209
Mildef Group 199
Profoto Holding 179
Wästbygg Gruppen 163
Lime Technologies 129
Arla Plast 110
ITAB Shop Concept 107
Serneke Group 84
Nivika Fastigheter 70
Boule Diagnostics 56
AGES Industri 35
Aktieportföljen 5 146
Nettofordran(+)/nettoskuld(-) 719
Totalt/substansvärde 5 865

 

Aktie Andel av substansvärde 
%
New Wave Group 15,1
Troax Group 8,1
GARO 8,0
Elanders 8,0
engcon 7,4
XANO Industri 6,9
FM Mattsson Group 6,7
Beijer Electronics Group 4,7
Viva Wine Group 3,6
MilDef Group 3,4
Profoto Holding 3,0
Wästbygg Gruppen 2,8
Lime Technologies 2,2
Arla Plast 1,9
ITAB Shop Concept 1,8
Serneke Group 1,4
Nivika Fastigheter 1,2
Boule Diagnostics 1,0
AGES Industri 0,6
Aktieportföljen 87,7
Nettofordran(+)/nettoskuld(-) 12,3
Totalt/substansvärde 100,0

Aktieportföljen uppdateras efter offentliggjord delårsrapport. Större innehavsförändringar som förorsakar en flaggning anges under fliken pressreleaser