Aktieportföljen 2020-05-31

Aktie Aktiekurs Marknadsvärde Andel av substansvärde 
SEK MSEK %
GARO 306,00 452 15,2
Troax 141,00 429 14,4
Nordic Waterproofing 96,00 299 10,1
Beijer Electronics Group 40,75 177 5,9
Boule Diagnostics 69,30 167 5,6
FM Mattsson Mora 84,20 160 5,4
Lime Technologies 225,50 135 4,5
XANO Industri 90,40 128 4,3
New Wave Group 28,60 123 4,1
Saab 227,30 114 3,8
Elanders 47,30 93 3,1
Nolato 636,00 84 2,8
Magnolia Bostad 40,70 83 2,8
Elos Medtech 66,20 82 2,8
Platzer Fastigheter 76,00 68 2,3
ITAB Shop Concept 11,24 66 2,2
Serneke Group 44,90 60 2,0
Övriga (4) 79 2,7
Aktieportföljen 2 799 94,0
Nettoskuld(-)/nettofordran(+) 178 6,0
Totalt/substansvärde 2 978 100,0

 

 

Aktie Aktiekurs
SEK
GARO 306,00
Troax 141,00
Nordic Waterproofing 96,00
Beijer Electronics Group 40,75
Boule Diagnostics 69,30
FM Mattsson Mora 84,20
Lime Technologies 225,50
XANO Industri 90,40
New Wave Group 28,60
Saab 227,30
Elanders 47,30
Nolato 636,00
Magnolia Bostad 40,70
Elos Medtech 66,20
Platzer Fastigheter 76,00
ITAB Shop Concept 11,24
Serneke Group 44,90
Övriga (4)

 

 

Aktie Marknadsvärde
MSEK
GARO 452
Troax 429
Nordic Waterproofing 299
Beijer Electronics Group 177
Boule Diagnostics 167
FM Mattsson Mora 160
Lime Technologies 135
XANO Industri 128
New Wave Group 123
Saab 114
Elanders 93
Nolato 84
Magnolia Bostad 83
Elos Medtech 82
Platzer Fastigheter 68
ITAB Shop Concept 66
Serneke Group 60
Övriga (4) 79
Aktieportföljen 2 799
Nettoskuld(-)/nettofordran(+) 178
Totalt/substansvärde 2 978

 

Aktie Andel av substansvärde 
%
GARO 15,2
Troax 14,4
Nordic Waterproofing 10,1
Beijer Electronics Group 5,9
Boule Diagnostics 5,6
FM Mattsson Mora 5,4
Lime Technologies 4,5
XANO Industri 4,3
New Wave Group 4,1
Saab 3,8
Elanders 3,1
Nolato 2,8
Magnolia Bostad 2,8
Elos Medtech 2,8
Platzer Fastigheter 2,3
ITAB Shop Concept 2,2
Serneke Group 2,0
Övriga (4) 2,7
Aktieportföljen 94,0
Nettoskuld(-)/nettofordran(+) 6,0
Totalt/substansvärde 100,0

Aktieportföljen uppdateras efter offentliggjord delårsrapport. Större innehavsförändringar som förorsakar en flaggning anges under fliken pressreleaser