Aktieportföljen 2021-08-31

Aktie Aktiekurs Marknadsvärde Andel av substansvärde 
SEK MSEK %
GARO 211,50 965 13,6
Troax 355,00 906 12,7
Nordic Waterproofing 216,00 765 10,8
New Wave Group 136,20 624 8,8
XANO Industri 335,00 580 8,1
FM Mattsson Mora Group 264,00 522 7,3
Elanders 161,40 344 4,8
Wästbygg Gruppen 107,00 275 3,9
Beijer Electronics Group 61,60 270 3,8
Nolato 99,70 248 3,5
ITAB Shop Concept 16,60 202 2,8
Lime Technologies 399,60 169 2,4
Profoto Holding 103,40 157 2,2
Boule Diagnostics 55,70 134 1,9
MilDef Group 51,05 133 1,9
Arla Plast 55,40 122 1,7
Saab 257,20 111 1,6
Serneke Group 52,40 109 1,5
AGES Industri 70,00 41 0,6
Aktieportföljen 6 676 93,8
Nettofordran(+)/nettoskuld(-) 439 6,2
Totalt/substansvärde 7 115 100,0

 

 

Aktie Aktiekurs
SEK
GARO 211,50
Troax 355,00
Nordic Waterproofing 216,00
New Wave Group 136,20
XANO Industri 335,00
FM Mattsson Mora Group 264,00
Elanders 161,40
Wästbygg Gruppen 107,00
Beijer Electronics Group 61,60
Nolato 99,70
ITAB Shop Concept 16,60
Lime Technologies 399,60
Profoto Holding 103,40
Boule Diagnostics 55,70
MilDef Group 51,05
Arla Plast 55,40
Saab 257,20
Serneke Group 52,40
AGES Industri 70,00

 

 

Aktie Marknadsvärde
MSEK
GARO 965
Troax 906
Nordic Waterproofing 765
New Wave Group 624
XANO Industri 580
FM Mattsson Mora Group 522
Elanders 344
Wästbygg Gruppen 275
Beijer Electronics Group 270
Nolato 248
ITAB Shop Concept 202
Lime Technologies 169
Profoto Holding 157
Boule Diagnostics 134
Mildef Group 133
Arla Plast 122
Saab 111
Serneke Group 109
AGES Industri 41
Aktieportföljen 6 676
Nettofordran(+)/nettoskuld(-) 439
Totalt/substansvärde 7 115

 

Aktie Andel av substansvärde 
%
GARO 13,6
Troax 12,7
Nordic Waterproofing 10,8
New Wave Group 8,8
XANO Industri 8,1
FM Mattsson Mora Group 7,3
Elanders 4,8
Wästbygg Gruppen 3,9
Beijer Electronics Group 3,8
Nolato 3,5
ITAB Shop Concept 2,8
Lime Technologies 2,4
Profoto Holding 2,2
Boule Diagnostics 1,9
MilDef Group 1,9
Arla Plast 1,7
Saab 1,6
Serneke Group 1,5
AGES Industri 0,6
Aktieportföljen 93,8
Nettofordran(+)/nettoskuld(-) 6,2
Totalt/substansvärde 100,0

Aktieportföljen uppdateras efter offentliggjord delårsrapport. Större innehavsförändringar som förorsakar en flaggning anges under fliken pressreleaser