Aktieportföljen 2019-11-30

Aktie Aktiekurs Marknadsvärde Andel av substansvärde 
SEK MSEK %
GARO 287,50 426 12,7
Troax 115,00 348 10,3
Nordic Waterproofing 98,50 305 9,1
New Wave Group 61,20 251 7,5
Platzer Fastigheter 109,00 222 6,6
Beijer Electronics Group 58,80 204 6,1
FM Mattsson Mora 99,60 187 5,6
Scandic Hotels 87,90 178 5,3
Elanders 83,60 160 4,8
Boule Diagnostics 66,00 158 4,7
Saab 316,40 158 4,7
XANO Industri 114,00 136 4,1
Lime Technologies 142,40 103 3,1
Elos Medtech 100,50 97 2,9
ITAB Shop Concept 16,50 96 2,9
Magnolia Bostad 33,95 69 2,0
Serneke Group 52,80 68 2,0
AGES Industri 43,20 25 0,8
Verisec 100,00 25 0,7
Bong 0,74 12 0,4
Aktieportföljen 3 229 96,1
Nettoskuld(-)/nettofordran(+) 132 3,9
Totalt/substansvärde 3 361 100,0

 

 

Aktie Aktiekurs
SEK
GARO 287,50
Troax 115,00
Nordic Waterproofing 98,50
New Wave Group 61,20
Platzer Fastigheter 109,00
Beijer Electronics Group 58,80
FM Mattsson Mora 99,60
Scandic Hotels 87,90
Elanders 83,60
Boule Diagnostics 66,00
Saab 316,40
XANO Industri 114,00
Lime Technologies 142,40
Elos Medtech 100,50
ITAB Shop Concept 16,50
Magnolia Bostad 33,95
Serneke Group 52,80
AGES Industri 43,20
Verisec 100,00
Bong 0,74

 

 

Aktie Marknadsvärde
MSEK
GARO 426
Troax 348
Nordic Waterproofing 305
New Wave Group 251
Platzer Fastigheter 222
Beijer Electronics Group 204
FM Mattsson Mora 187
Scandic Hotels 178
Elanders 160
Boule Diagnostics 158
Saab 158
XANO Industri 136
Lime Technologies 103
Elos Medtech 97
ITAB Shop Concept 96
Magnolia Bostad 69
Serneke Group 68
AGES Industri 25
Verisec 25
Bong 12
Aktieportföljen 3 229
Nettoskuld(-)/nettofordran(+) 132
Totalt/substansvärde 3 361

 

Aktie Andel av substansvärde 
%
GARO 12,7
Troax 10,3
Nordic Waterproofing 9,1
New Wave Group 7,5
Platzer Fastigheter 6,6
Beijer Electronics Group 6,1
FM Mattsson Mora 5,6
Scandic Hotels 5,3
Elanders 4,8
Boule Diagnostics 4,7
Saab 4,7
XANO Industri 4,1
Lime Technologies 3,1
Elos Medtech 2,9
ITAB Shop Concept 2,9
Magnolia Bostad 2,0
Serneke Group 2,0
AGES Industri 0,8
Verisec 0,7
Bong 0,4
Aktieportföljen 96,1
Nettoskuld(-)/nettofordran(+) 3,9
Totalt/substansvärde 100,0

Aktieportföljen uppdateras efter offentliggjord delårsrapport. Större innehavsförändringar som förorsakar en flaggning anges under fliken pressreleaser