Aktieportföljen 2021-05-31

Aktie Aktiekurs Marknadsvärde Andel av substansvärde 
SEK MSEK %
Troax 315,50 836 14,4
Nordic Waterproofing 179,80 637 11,0
GARO 126,80 605 10,4
New Wave Group 103,40 464 8,0
XANO Industri 262,00 453 7,8
FM Mattsson Mora 182,00 356 6,1
Elanders 171,00 354 6,1
Elos Medtech 201,00 250 4,3
Beijer Electronics Group 51,60 225 3,9
ITAB Shop Concept 17,50 210 3,6
Nolato 85,75 208 3,6
Wästbygg Gruppen 107,60 196 3,4
Lime Technologies 352,00 149 2,6
Boule Diagnostics 57,80 140 2,4
Magnolia Bostad 58,10 122 2,1
Saab 239,90 120 2,1
Arla Plast 54,00 108 1,9
Serneke Group 50,60 105 1,8
AGES Industri 64,00 37 0,6
Aktieportföljen 5 575 95,9
Nettofordran(+)/nettoskuld(-) 236 4,1
Totalt/substansvärde 5 811 100,0

 

 

Aktie Aktiekurs
SEK
Troax 315,50
Nordic Waterproofing 179,80
GARO 126,80
New Wave Group 103,40
XANO Industri 262,00
FM Mattsson Mora 182,00
Elanders 171,00
Elos Medtech 201,00
Beijer Electronics Group 51,60
ITAB Shop Concept 17,50
Nolato 85,75
Wästbygg Gruppen 107,60
Lime Technologies 352,00
Boule Diagnostics 57,80
Magnolia Bostad 58,10
Saab 239,90
Arla Plast 54,00
Serneke Group 50,60
AGES Industri 64,00

 

 

Aktie Marknadsvärde
MSEK
Troax 836
Nordic Waterproofing 637
GARO 605
New Wave Group 464
XANO Industri 453
FM Mattsson Mora 356
Elanders 354
Elos Medtech 250
Beijer Electronics Group 225
ITAB Shop Concept 210
Nolato 208
Wästbygg Gruppen 196
Lime Technologies 149
Boule Diagnostics 140
Magnolia Bostad 122
Saab 120
Arla Plast 108
Serneke Group 105
AGES Industri 37
Aktieportföljen 5 575
Nettofordran(+)/nettoskuld(-) 236
Totalt/substansvärde 5 811

 

Aktie Andel av substansvärde 
%
Troax 14,4
Nordic Waterproofing 11,0
GARO 10,4
New Wave Group 8,0
XANO Industri 7,8
FM Mattsson Mora 6,1
Elanders 6,1
Elos Medtech 4,3
Beijer Electronics Group 3,9
ITAB Shop Concept 3,6
Nolato 3,6
Wästbygg Gruppen 3,4
Lime Technologies 2,6
Boule Diagnostics 2,4
Magnolia Bostad 2,1
Saab 2,1
Arla Plast 1,9
Serneke Group 1,8
AGES Industri 0,6
Aktieportföljen 95,9
Nettofordran(+)/nettoskuld(-) 4,1
Totalt/substansvärde 100,0

Aktieportföljen uppdateras efter offentliggjord delårsrapport. Större innehavsförändringar som förorsakar en flaggning anges under fliken pressreleaser