Aktieportföljen 2021-02-28

Aktie Aktiekurs Marknadsvärde Andel av substansvärde 
SEK MSEK %
Troax 245,00 723 15,0
GARO 620,00 592 12,3
Nordic Waterproofing 152,00 523 10,8
Elanders 167,80 347 7,2
FM Mattsson Mora 172,00 331 6,9
New Wave Group 68,70 308 6,4
XANO Industri 154,50 267 5,5
Lime Technologies 446,50 193 4,0
Beijer Electronics Group 42,50 186 3,8
Nolato 754,50 177 3,7
Wästbygg Gruppen 101,00 171 3,6
Elos Medtech 112,50 140 2,9
Boule Diagnostics 54,00 130 2,7
Magnolia Bostad 59,80 125 2,6
ITAB Shop Concept 20,70 121 2,5
Saab 223,40 112 2,3
Serneke Group 49,85 104 2,1
Övriga (2) 29 0,6
Aktieportföljen 4 578 94,9
Nettofordran(+)/nettoskuld(-) 246 5,1
Totalt/substansvärde 4 825 100,0

 

 

Aktie Aktiekurs
SEK
Troax 245,00
GARO 620,00
Nordic Waterproofing 152,00
Elanders 167,80
FM Mattsson Mora 172,00
New Wave Group 68,70
XANO Industri 154,50
Lime Technologies 446,50
Beijer Electronics Group 42,50
Nolato 754,50
Wästbygg Gruppen 101,00
Elos Medtech 112,50
Boule Diagnostics 54,00
Magnolia Bostad 59,80
ITAB Shop Concept 20,70
Saab 223,40
Serneke Group 49,85
Övriga (2)

 

 

Aktie Marknadsvärde
MSEK
Troax 723
GARO 592
Nordic Waterproofing 523
Elanders 347
FM Mattsson Mora 331
New Wave Group 308
XANO Industri 267
Lime Technologies 193
Beijer Electronics Group 186
Nolato 177
Wästbygg Gruppen 171
Elos Medtech 140
Boule Diagnostics 130
Magnolia Bostad 125
ITAB Shop Concept 121
Saab 112
Serneke Group 104
Övriga (2) 29
Aktieportföljen 4 578
Nettofordran(+)/nettoskuld(-) 246
Totalt/substansvärde 4 825

 

Aktie Andel av substansvärde 
%
Troax 15,0
GARO 12,3
Nordic Waterproofing 10,8
Elanders 7,2
FM Mattsson Mora 6,9
New Wave Group 6,4
XANO Industri 5,5
Lime Technologies 4,0
Beijer Electronics Group 3,8
Nolato 3,7
Wästbygg Gruppen 3,6
Elos Medtech 2,9
Boule Diagnostics 2,7
Magnolia Bostad 2,6
ITAB Shop Concept 2,5
Saab 2,3
Serneke Group 2,1
Övriga (2) 0,6
Aktieportföljen 94,9
Nettofordran(+)/nettoskuld(-) 5,1
Totalt/substansvärde 100,0

Aktieportföljen uppdateras efter offentliggjord delårsrapport. Större innehavsförändringar som förorsakar en flaggning anges under fliken pressreleaser