Aktieportföljen 2023-02-28

Aktieportföljen uppdateras efter offentliggjord delårsrapport. Större innehavsförändringar som förorsakar en flaggning anges under fliken pressreleaser

Aktie Aktiekurs Marknadsvärde Andel av substansvärde 
SEK MSEK %
New Wave Group 184,0 959 16,4
Troax Group 223,50 682 11,6
Elanders 157,80 535 9,1
Beijer Electronics Group 101,20 444 7,6
engcon 79,70 433 7,4
FM Mattsson Group 59,50 369 6,3
GARO 84,60 350 6,0
XANO Industri 101,40 348 5,9
MilDef Group 75,90 218 3,7
Profoto Holding 87,10 211 3,6
Viva Wine Group 45,99 193 3,3
Nolato 52,10 167 2,8
ITAB Shop Concept 12,34 152 2,6
Arjo B 39,70 126 2,1
Wästbygg Gruppen 37,00 121 2,1
Lime Technologies 265,00 112 1,9
Arla Plast 36,60 97 1,7
Boule Diagnostics 13,00 63 1,1
Nivika Fastigheter 41,75 56 1,0
Serneke Group 24,15 40 0,7
AGES Industri 53,00 31 0,5
Aktieportföljen 5 706 97,5
Nettofordran(+)/nettoskuld(-) 146 2,5
Totalt/substansvärde 5 852 100,0

 

 

Aktie Aktiekurs
SEK
New Wave Group 184,00
Troax Group 223,50
Elanders 157,80
Beijer Electronics Group 101,20
engcon 79,70
FM Mattsson Group 59,50
GARO 84,60
XANO Industri 101,40
MilDef Group 75,90
Profoto Holding 87,10
Viva Wine Group 45,99
Nolato 52,10
ITAB Shop Concept 12,34
Arjo B 39,70
Wästbygg Gruppen 37,00
Lime Technologies 265,00
Arla Plast 36,60
Boule Diagnostics 13,00
Nivika Fastigheter 41,75
Serneke Group 24,15
AGES Industri 53,00

 

 

Aktie Marknadsvärde
MSEK
New Wave Group 959
Troax Group 682
Elanders 535
Beijer Electronics Group 444
engcon 433
FM Mattsson Group 369
GARO 350
XANO Industri 348
Mildef Group 218
Profoto Holding 211
Viva Wine Group 193
Nolato 167
ITAB Shop Concept 152
Arjo B 126
Wästbygg Gruppen 121
Lime Technologies 112
Arla Plast 97
Boule Diagnostics 63
Nivika Fastigheter 56
Serneke Group 40
AGES Industri 31
Aktieportföljen 5 706
Nettofordran(+)/nettoskuld(-) 146
Totalt/substansvärde 5 852

 

Aktie Andel av substansvärde 
%
New Wave Group 16,4
Troax Group 11,6
Elanders 9,1
Beijer Electronics Group 7,6
engcon 7,4
FM Mattsson Group 6,3
GARO 6,0
XANO Industri 5,9
MilDef Group 3,7
Profoto Holding 3,6
Viva Wine Group 3,3
Nolato 2,8
ITAB Shop Concept 2,6
Arjo B 2,1
Wästbygg Gruppen 2,1
Lime Technologies 1,9
Arla Plast 1,7
Boule Diagnostics 1,1
Nivika Fastigheter 1,0
Serneke Group 0,7
AGES Industri 0,5
Aktieportföljen 97,5
Nettofordran(+)/nettoskuld(-) 2,5
Totalt/substansvärde 100,0

Aktieportföljen uppdateras efter offentliggjord delårsrapport. Större innehavsförändringar som förorsakar en flaggning anges under fliken pressreleaser