Aktieportföljen 2021-11-30

 

Aktie Aktiekurs Marknadsvärde Andel av substansvärde 
SEK MSEK %
Troax 422,50 1 066 14,5
GARO 222,50 971 13,2
Nordic Waterproofing 217,00 812 11,1
New Wave Group 169,20 794 10,8
XANO Industri 308,00 533 7,3
FM Mattsson Mora Group 249,00 493 6,7
Elanders 164,40 373 5,1
Beijer Electronics Group 77,10 338 4,6
Nolato 106,00 260 3,5
Wästbygg Gruppen 99,60 257 3,5
Profoto Holding 119,20 181 2,5
ITAB Shop Concept 13,20 161 2,2
Lime Technologies 354,00 150 2,0
Arla Plast 49,10 130 1,8
MilDef Group 46,00 129 1,8
Boule Diagnostics 53,10 128 1,7
Serneke Group 49,60 103 1,4
Saab 236,00 90 1,2
AGES Industri 57,00 33 0,5
Aktieportföljen 7 002 95,4
Nettofordran(+)/nettoskuld(-) 340 4,6
Totalt/substansvärde 7 342 100,0

 

 

Aktie Aktiekurs
SEK
Troax 422,50
GARO 222,50
Nordic Waterproofing 217,00
New Wave Group 169,20
XANO Industri 308,00
FM Mattsson Mora Group 249,00
Elanders 164,40
Beijer Electronics Group 77,10
Nolato 106,00
Wästbygg Gruppen 99,60
Profoto Holding 119,20
ITAB Shop Concept 13,20
Lime Technologies 354,00
Arla Plast 49,10
MilDef Group 46,00
Boule Diagnostics 53,10
Serneke Group 49,60
Saab 236,00
AGES Industri 57,00

 

 

Aktie Marknadsvärde
MSEK
Troax 1 066
GARO 971
Nordic Waterproofing 812
New Wave Group 794
XANO Industri 533
FM Mattsson Mora Group 493
Elanders 373
Beijer Electronics Group 338
Nolato 260
Wästbygg Gruppen 257
Profoto Holding 181
ITAB Shop Concept 161
Lime Technologies 150
Arla Plast 130
Mildef Group 129
Boule Diagnostics 128
Serneke Group 103
Saab 90
AGES Industri 33
Aktieportföljen 7 002
Nettofordran(+)/nettoskuld(-) 340
Totalt/substansvärde 7 342

 

Aktie Andel av substansvärde 
%
Troax 14,5
GARO 13,2
Nordic Waterproofing 11,1
New Wave Group 10,8
XANO Industri 7,3
FM Mattsson Mora Group 6,7
Elanders 5,1
Beijer Electronics Group 4,6
Nolato 3,5
Wästbygg Gruppen 3,5
Profoto Holding 2,5
ITAB Shop Concept 2,2
Lime Technologies 2,0
Arla Plast 1,8
MilDef Group 1,8
Boule Diagnostics 1,7
Serneke Group 1,4
Saab 1,2
AGES Industri 0,5
Aktieportföljen 95,4
Nettofordran(+)/nettoskuld(-) 4,6
Totalt/substansvärde 100,0

Aktieportföljen uppdateras efter offentliggjord delårsrapport. Större innehavsförändringar som förorsakar en flaggning anges under fliken pressreleaser