Utdelning

Svolders utdelningspolicy lyder: ”Svolderaktiens utdelningsnivå bestäms i huvudsak av nettot av portföljbolagens ordinarie utdelningar och Svolders löpande förvaltningskostnader. Policyn strävar efter att uppnå god långsiktig utdelningstillväxt. Utdelningspolicyn förutsätter att utdelningsbara medel finns samt att starkt negativa effekter för bolaget inte uppstår genom utdelningen.”

AckumuleradUtdelningPerAktie1617

Historisk utdelning (ej justerat för split 2:1, dec 2017)

Sker vanligtvis i slutet av november SEK per aktie
2016/2017 3,25
2015/2016 2,75
2014/2015 2,50
2013/2014 2,25
2012/2013 2,10
2011/2012 3,30
2010/2011 3,30
2009/2010 4,00
2008/2009 3,00
2007/2008 4,00
2006/2007 8,00
2005/2006 3,75
2004/2005 3,00
2003/2004 2,40
2002/2003 2,25
2001/2002 2,25
2001/2000 3,50
2000/1999 5,50
1999/1998 4,25
1997/1998 4,25
1997/1998 4,25
1996/1997 4,25
1995/1996 2,75
1994/1995 2,50
1993/1994 1,88
Värdena är justerade för fondemissioner 1:1 gjorda 1996 samt 2001.
Värdena är ej justerade för aktiesplit 2:1 genomförd i december 2017.