Nyckeltal per aktie

(ej justerade för split 2:1 i dec 2017) 16/17 15/16 14/15 13/14 12/13
Substansvärdeförändring, SEK 49,20 55,30 12,60 21,10 17,80
Utbetald utdelning, SEK 2,75 2,50 2,25 2,10 3,30
Summa substansvärdeförändring, SEK 51,90 57,80 14,90 23,20 21,10
Kursutveckling (B-aktien), SEK 45,50 57,50 10,75 21,75 15,00
Utbetald utdelning, SEK 2,75 2,50 2,25 2,10 3,30
Totalavkastning, SEK 48,25 60,00 13,00 23,85 18,30
Resultat efter skatt, SEK 51,90 57,80 14,90 23,20 21,10
Substansvärdeförändring, % 28,8 48,0 12,3 25,9 28,0
Utbetald utdelning, % 1,7 2,1 2,2 2,6 5,1
Summa substansvärdeförändring, % 30,5 50,1 14,5 28,5 33,1
Kursutveckling (B-aktien), % 28,3 55,6 11,6 30,6 26,8
Utbetald utdelning, % 1,7 2,4 2,4 3,0 5,9
Totalavkastning, % 30,0 58,0 14,0 33,6 32,7
Totalavkastning inkl reinvesterad utdelning
Svolderaktien (B),% 30,2 58,9 14,3 34,2 35,3
Substansvärdet, % 30,9 50,9 14,8 29,0 35,0
Carnegie Small Cap Return Index (CSRX), % 8,3 25,0 22,6 27,8 31,2
SIX Return Index (SIX), % 12,1 5,9 15,0 20,9 23,7
Morningstar fondindex, % 9,8 19,0 19,4 24,1 27,0
Substansvärde, SEK 219,70 170,50 115,20 102,60 81,50
Aktiekurs (B-aktien), SEK 206,50 161,00 103,50 92,75 71,00
Substansvärderabatt (-)/premium (+), % -6,0 -5,6 -10,2 -9,6 -12,9
Utdelning, SEK 1) 3,25 2,75 2,50 2,25 2,10
Direktavkastning, % 1,6 1,7 2,4 2,4 3,0
Totalt antal A- och B-aktier, miljoner 2) 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8

Belopp per aktie är avrundade, förutom för aktiekurs, till hela tiotal ören.

1) Avser respektive verksamhetsår. För 2016/2017 enligt styrelsens förslag.

2) Bolaget har inte några pågående program med finansiella instrument som medför någon utspädning av antal aktier.

Definitioner av nyckeltal redovisas i årsredovisningen 2016/2017 på sidan 80.