Nyckeltal per aktie

17/18 16/17 15/16 14/15 13/14
Substansvärdeförändring, SEK 11,80 24,60 27,60 6,30 10,60
Utbetald utdelning, SEK 1,63 1,38 1,25 1,13 1,05
Summa substansvärdeförändring, SEK 13,50 26,00 28,90 7,40 11,60
Kursutveckling (B-aktien), SEK 1,35 22,75 28,75 5,38 10,88
Utbetald utdelning, SEK 1,63 1,38 1,25 1,13 1,05
Totalavkastning, SEK 2,97 24,13 30,00 6,50 11,93
Resultat efter skatt, SEK 13,50 26,00 28,90 7,40 10,60
Substansvärdeförändring, % 10,8 28,8 48,0 12,3 25,9
Utbetald utdelning, % 1,5 1,7 2,1 2,2 2,6
Summa substansvärdeförändring, % 12,3 30,5 50,1 14,5 28,5
Kursutveckling (B-aktien), % 1,3 28,3 55,6 11,6 30,6
Utbetald utdelning, % 1,6 1,7 2,4 2,4 3,0
Totalavkastning, % 2,9 30,0 58,0 14,0 33,6
Totalavkastning inkl reinvesterad utdelning
Svolderaktien (B),% 2,8 30,2 58,9 14,3 34,2
Substansvärdet, % 12,5 30,9 50,9 14,8 29,0
Carnegie Small Cap Return Index (CSRX), % 17,2 8,3 25,0 22,6 27,8
SIX Return Index (SIX), % 14,3 12,1 5,9 15,0 20,9
Morningstar fondindex, % 17,7 9,8 19,0 19,4 24,1
Substansvärde, SEK 121,70 109,80 85,30 57,60 51,30
Aktiekurs (B-aktien), SEK 104,60 103,25 80,50 51,75 46,38
Substansvärderabatt (-)/premium (+), % -14,0 -6,0 -5,6 -10,2 -9,6
Utdelning, SEK 1) 2,00 1,63 1,38 1,25 1,13
Direktavkastning, % 1,9 1,6 1,7 2,4 2,4
Totalt antal A- och B-aktier, miljoner 2) 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6

Belopp per aktie är avrundade, förutom för aktiekurs, till hela tiotal ören.

1) Avser respektive verksamhetsår. För 2017/2018 enligt styrelsens förslag.

2) Bolaget har inte några pågående program med finansiella instrument som medför någon utspädning av antal aktier.

Definitioner av nyckeltal redovisas i årsredovisningen 2017/2018 på sidan 84. Antalet aktier uppgår till 25 600 000. Historiskt antal aktier samt nyckeltal per aktie är justerade för aktiesplit 2:1 genomförd i december 2017.