Nyckeltal per aktie

15/16 14/15 13/14 12/13 11/12
Substansvärdeförändring, SEK 55,30 12,60 21,10 17,80 –2,00
Utbetald utdelning, SEK 2,50 2,25 2,10 3,30 3,30
Summa substansvärdeförändring, SEK 57,80 14,90 23,20 21,10 1,30
Kursutveckling (B-aktien), SEK 57,50 10,75 21,75 15,00 –5,50
Utbetald utdelning, SEK 2,50 2,25 2,10 3,30 3,30
Totalavkastning, SEK 60,00 13,00 23,85 18,30 -2,20
Resultat efter skatt, SEK 57,80 14,90 23,20 21,10 1,30
Substansvärdeförändring, % 48,0 12,3 25,9 28,0 –3,0
Utbetald utdelning, % 2,1 2,2 2,6 5,1 5,0
Summa substansvärdeförändring, % 50,1 14,5 28,5 33,1 2,0
Kursutveckling (B-aktien), % 55,6 11,6 30,6 26,8 –8,9
Utbetald utdelning, % 2,4 2,4 3,0 5,9 5,3
Totalavkastning, % 58,0 14,0 33,6 32,7 –3,6
Totalavkastning inkl reinvesterad utdelning
Svolderaktien (B),% 58,9 14,3 34,2 35,3 –3,0
Substansvärdet, % 50,9 14,8 29,0 35,0 2,9
Carnegie Small Cap Return Index (CSRX), % 25,0 22,6 27,8 31,2 8,1
SIX Return Index (SIX), % 5,9 15,0 20,9 23,7 11,3
Morningstar fondindex, % 19,0 19,4 24,1 27,0 6,3
Substansvärde, SEK 170,50 115,20 102,60 81,50 63,70
Aktiekurs (B-aktien), SEK 161,00 103,50 92,75 71,00 56,00
Substansvärderabatt (-)/premium (+), % -5,6 -10,2 -9,6 -12,9 –12,1
Utdelning, SEK 1) 2,75 2,50 2,25 2,10 3,30
Direktavkastning, % 1,7 2,4 2,4 3,0 5,9
Totalt antal A- och B-aktier, miljoner 2) 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8

Belopp per aktie är avrundade, förutom för aktiekurs, till hela tiotal ören.

1) Avser respektive verksamhetsår. För 2015/2016 enligt styrelsens förslag.

2) Bolaget har inte några pågående program med finansiella instrument som medför någon utspädning av antal aktier.

Definitioner av nyckeltal redovisas i årsredovisningen 2015/2016 på sidan 76.