Analytiker som följer Svolder

De investmentbanker som regelbundet publicerar analyser av Svolder är:

Carnegie

Mikael Löfdahl
miklof@carnegie.se
Tel:08-5886 87 77

 

Handelsbanken

Magnus Råman
capitalmarkets.research@handelsbanken.se
Tel: 08-701 10 00