Allmänt om aktien

Noteringsplats

Svolders A- och B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och ingår i segmentet medelstora bolag (Mid Cap) samt sektorn Finans. Svolderaktien noterades år 1993 på dåvarande Stockholmsbörsens O-lista.

Utdelningen per aktie är densamma för såväl A- som B-aktier. Aktieägare kan, efter ansökan hos Svolders styrelse, omvandla A-aktier till B-aktier (se: omstämpling av aktier).

 

Aktiefördelning

2017-09-30
Aktieslag Antal % av totala antalet aktier Antal röster % av totala rösterna
A 622 836 4,9 6 228 360 33,8
B 12 177 164 95,1 12 177 164 66,2
TOTALT 12 800 000 100,00 18 405 524 100,0

 

Aktieinformation

Aktiens namn Svolder A Svolder B
Kortnamn SVOL A SVOL B
ISIN-kod SE0000205932 SE0000205940
Handelspost 1 aktie 1 aktie
Röstvärde 10 röster per aktie 1 röst per aktie

 

Aktiekapitalets utveckling

Aktiekapital, MSEK Antal Aktier
1993-06-22 Bolagsbildning 32 3 200 000
1996-12-16 Fondemission 1:1 64 6 400 000
2001-01-18 Fondemission 1:1 128 12 800 000

 

Storleksklasser

2017-09-30
Innehav Antal aktieägare Antal aktier Andel (%)
1-500 12 132 1 353 076 11
501-1 000 1 378 1 123 170 9
1 001-5 000 1 145 2 643 740 21
5 001- 232 7 680 014 60
Summa 14 887 12 800 000 100