Slide 4

Svolder investerar huvudsakligen i svenska noterade små och medelstora företag och har en koncentrerad portfölj.