Svolders substansvärde 2013-12-30: 91 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK/aktie under de tre sista handelsdagarna i december 2013.

Under kalenderåret 2013 ökade Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning om 2,10 SEK/aktie, med 45 procent. Detta var 8 procentenheter bättre än det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX som under motsvarande period steg med 37 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 81,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 10 procent.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF