Svolders substansvärde 2011-12-02: 57 SEK/aktie (exkl. utdelning om 3,30 SEK)

Svolders substansvärde ökade med 3 SEK/aktie föregående vecka, vilket inkluderar utdelningen om 3,30 SEK/aktie som avskiljdes den 23 november 2011.

Hittills under kalenderåret 2011 har Svolders substansvärde, inklusive återlagd utdelning, minskat med 29 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod minskat med 16 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 50,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 11 procent.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF