Svolders substansvärde 2009-03-20

Svolders substansvärde ökade med 1 krona per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 20 mars var 43 kr per aktie.

Detta var 1 krona högre jämfört med föregående vecka.Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders substansvärde ökat med 14 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod varit oförändrat.Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 31,60 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 27 procent.


PDF