Svolders substansvärde 2008-10-24

Svolders substansvärde minskade med 4 kronor per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 24 oktober var 48 kr per aktie.

Detta var 4 kronor lägre jämfört med föregående fredag.Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 34 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 48 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 42,50 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 12 procent.


PDF