Svolders substansvärde 2008-09-26

Svolders substansvärde minskade med 2 kronor per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 26 september var 63 kr per aktie.

Detta var 2 kronor lägre jämfört med föregående fredag.Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 14 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 28 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 56,25 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 11 procent.


PDF